Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Tereny Inwestycyjne

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. AKACJOWEJ NR 1

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. MŁODZAWY

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. OGÓLNEJ NR 11

 

***

 

  OGŁOSZENIE O CZWARTYM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU UŻYTKOWEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. 3 MAJA NR 19 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy Al. Niepodległości

 

***

 

 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Szkolnej

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Akacjowej nr 1

 

***

 

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ, PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY NA RZECZ ICH NAJEMCÓW

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. STAFFA NR 13 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

 

***

 

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Podjazdowej 24

 

***

 
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej murowanym boksem garażowym położonej w Skarżysku-Kamiennej przy Al. Niepodległości

 

***

 

  OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY Al. NIEPODLEGŁOŚCI

 

 ***

 

OGŁOSZENIE O TRZECIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. KONARSKIEGO NR 17 - AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Norwida

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ulicach: Młodzawy, Podjazdowej, Langiewicza i Ogólnej

 

***

 

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. KASZTANOWEJ

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Norwida

 

 ***

 

Ogłoszenie o trzecim przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ul. 3 Maja nr 19 w Skarżysku-Kamiennej

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dot. nieruchomości lokalowych mieszkalnych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ulicach Osterwy, Staffa i Prusa

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ulicach: Słonecznej i Norwida

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dot. nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego i Al. Niepodległości

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Aptecznej

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ulicach: Paryskiej i Spokojnej

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ulicach: Skalnej, Sokolej i Paryskiej.
 

 

 ***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dot. nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Moniuszki, Prusa i Sikorskiego

 

***

 

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ PRZY UL. KONARSKIEGO NR 17 - AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

 

***

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU UŻYTKOWEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. 3 MAJA NR 19 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ulicach: Szkolnej, Aptecznej i Prusa

 

***

 
 
 
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. 1 MAJA

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI - UL. BANKOWEJ

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY AL. TYSIĄCLECIA

 

 

***

 
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

 ***

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowych mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich najemców

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia dot. nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy Al. Niepodległości, Al. Tysiąclecia i ul. Bankowej

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Prusa

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU UŻYTKOWEGO NR 2 MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. 3 MAJA NR 19 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. KASZTANOWEJ

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego

 

***

 

Ogłoszenie o czwartym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Podjazdowej

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dot. nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Kasztanowej

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Norwida

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. PTASIEJ

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego i al. Niepodległości

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowych mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich najemców, usytuowanych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. KONARSKIEGO NR 17 I AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dot. nieruchomości lokalowej niemieszkalnej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 3 Maja 19

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. ŻEROMSKIEGO

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dot. nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy al. Niepodległości i ul. Ogólnej 11

 

***

 

OGŁOSZENIE O TRZECIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. PODJAZDOWEJ

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dot. nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego nr 17 – Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. PARYSKIEJ

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. 3 MAJA

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. WOJCIECHA KOSSAKA

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dot. nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Ptasiej i 1 Maja

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Aptecznej

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowych mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich najemców, położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ulicach: Krasińskiego, Piłsudskiego i Robotniczej

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. FABRYCZNEJ

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. FABRYCZNEJ

 

***

 

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej u zbiegu ulic Sokolej i Rejowskiej

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ulicach: Prusa i Asfaltowej

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej u zbiegu ulic Sokolej i Rejowskiej

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia dot. nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Żeromskiego i Paryskiej

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowych mieszkalnych i niemieszkalnych usytuowanych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich najemców

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ulicach Aptecznej i Jaracza

 

***

 

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Kasztanowej

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowych mieszkalnych usytuowanych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich najemców

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dot. nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy Al. Niepodległości i ul. Młodzawy

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości zabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Aptecznej

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Skalnej

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. FABRYCZNEJ

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. FABRYCZNEJ

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokolej

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy Al. Niepodległości

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. KONARSKIEGO - Al. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowych mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich najemców, położonych na terenie miasta Skarżysko-Kamienna

 

***

 

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. PODJAZDOWEJ

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. PARYSKIEJ

 

***

 

Informacja o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dot. nieruchomości położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ulicach: Sikorskiego, 3 Maja, Kasztanowej i Wojciecha Kossaka

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Paryskiej

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Asfaltowej

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, dot. nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Kochanowskiego

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia dot. nieruchomości położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ulicach: Fabrycznej i Paryskiej

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY AL. MARSZ. J. PIŁSUDSKIEGO NR 32 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dot. nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego - Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 

***

 

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ, PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY NA RZECZ ICH NAJEMCÓW

 

***

 

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Szydłowieckiej

 

***

 

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokolej – Al. Tysiąclecia

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowych mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich najemców

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ulicach: Prusa i Szkolnej

 

***

 

Zawiadomienie spadkobierców byłych właścicieli o zamiarze zbycia nieruchomości przy ul. Sikorskiego w Skarżysku-Kamiennej

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Szydłowieckiej

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dot. sprzedaży nieruchomości lokalowej mieszkalnej usytuowanej w Skarżysku-Kamiennej przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ulicach: Towarowej i Paryskiej

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości lokalowych mieszkalnych położonych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców tych lokali

 

***

 

Zawiadomienie o poszukiwaniu spadkobierców byłych właścicieli nieruchomości położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Paryskiej

 

***

 

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY POŁOŻONYCH W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. MŁODZAWY

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Krasińskiego

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. PODJAZDOWEJ

 

***

 

 Zawiadomienie o poszukiwaniu spadkobierców byłych właścicieli nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Żeromskiego

 

***

 

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. SOKOLEJ - AL. TYSIĄCLECIA

 

***

 

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY DOT. NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. SIKORSKIEGO

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Skarżysku-Kamiennej przy Al. Niepodległości, ul. Legionów i ul. Rajdowej  

 

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Chałubińskiego

 

 ***

 

 

OGŁOSZENIE O CZWARTYM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. PARYSKIEJ

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO

 

***

 

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Prusa

 

***

 

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ulicach Prusa i Paryskiej

 

 

 ***

 

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Chałubińskiego i Al. Niepodległości

 

 

***

 

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Chałubińskiego

 

***

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. SOKOLEJ - AL. TYSIĄCLECIA

 

***

 

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ, PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY NA RZECZ ICH NAJEMCÓW

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Towarowej

 

 

***

 

OGŁOSZENIE O TRZECIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. LEGIONÓW NR 107 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

 

 

***

 

 

OGŁOSZENIE O TRZECIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY AL. MARSZ. J. PIŁSUDSKIEGO 32 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

 

 

***

 

 

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY DOT. NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. KASZTANOWEJ I PODJAZDOWEJ

 

 

***

 

 

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH MIESZKALNYCH PRZY UL. LEGIONÓW, NORWIDA STAFFA PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY NA RZECZ ICH NAJEMCÓW ORAZ LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. 3 MAJA 19

 

 

***

 

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokolej - Al. Tysiąclecia i Al. Niepodległości

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Południowej

 

***

 

 

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY NA RZECZ ICH NAJEMCÓW POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

 

 

***

 

 

OGŁOSZENIE O TRZECIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. PARYSKIEJ

 

 

***

 

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Prusa

 

 

***

 

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Krasińskiego

 

 

***

 

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY DOT. NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH MIESZKALNYCH ORAZ GARAŻU POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Szkolnej

 

***

 

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. LEGIONÓW NR 107 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

 

***

 

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY AL. MARSZ. J. PIŁSUDSKIEGO NR 32 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego - Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego i ul. Młodzawy

 

***

 

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ U ZBIEGU ULIC SOKOLEJ I REJOWSKIEJ

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY AL. MARSZ. J. PIŁSUDSKIEGO 32 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. LEGIONÓW 107 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

 

***

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ulicach Krasińskiego i Prusa

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 3 Maja

 

***

 

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ, PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY NA RZECZ ICH NAJEMCÓW

 

***

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej u zbiegu ulic Sokolej i Rejowskiej

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Prusa i al. Niepodległości

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. PARYSKIEJ

 

***

 

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA POŁOŻONYCH W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY ULICACH ARMII KRAJOWEJ I MIKOŁAJA REJA

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości lokalowych mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Legionów i Piłsudskiego

 

***

 

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY POŁOŻONYCH W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. SIKORSKIEGO I RYNEK

 

***

 

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ, PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY NA RZECZ ICH NAJEMCÓW

 

***

 

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. ŚW. BRATA ALBERTA

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Chałubińskiego

 

***

 

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ, PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY NA RZECZ ICH NAJEMCÓW

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 3 Maja

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego - Al. Maszałka Józefa Piłsudskiego i ul. Młodzawy

 

***

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ulicach Sikorskiego i Szkolnej

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokolej - Al. Tysiąclecia, ul. Legionów i Al. Niepodległości oraz w Gminie Łączna - obręb 0010 Podłazie i 0013 Zalezianka

 

***

 

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ NA RZECZ ICH NAJEMCÓW

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokolej - Al. Tysiąclecia i Al. Niepodległości

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. REJOWSKIEJ

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. ASFALTOWEJ

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Prusa

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Paryskiej

 

***

 

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY POŁOŻONYCH W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. PODJAZDOWEJ

 

***

 

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ, PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY NA RZECZ ICH NAJEMCÓW

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. PIĘKNEJ

 

***

 

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ, PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY NA RZECZ ICH NAJEMCÓW

 

***

 

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY DOT. NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY ULICY ASFALTOWEJ

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 3 Maja

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 1 Maja

 

***

 

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. PARYSKIEJ

 

***

 

OGŁOSZENIE O CZWARTYM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. 11 LISTOPADA

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Słonecznej2

 

***

 

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. PIĘKNEJ

 

***

 

 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dot. nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Rejowskiej

 

***

 

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY DOT. NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. KRASIŃSKIEGO

 

***

 

OGŁOSZENIE O TRZECIM PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ U ZBIEGU ULIC SOKOLEJ I REJOWSKIEJ

 

***

 

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ, PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY NA RZECZ ICH NAJEMCÓW

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. ŚW. BRATA ALBERTA

 

***

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Prusa

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. LEGIONÓW

 

***

 

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. MONIUSZKI

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ NR 7 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

 

***

 

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. STAFFA NR 18 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

 

***

 

 OGŁOSZENIE O TRZECIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. 11 LISTOPADA

 

***

 

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

 

***

 

OGŁOSZENIE O CZWARTYM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. SOKOLEJ 38

 

***

 

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY DOT. NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

 

***

 

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

 

***

 

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY DOT. NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. WIEJSKIEJ

 

***

 

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ, PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY NA RZECZ ICH NAJEMCÓW

 

***

 

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY DOT. NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ U ZBIEGU ULIC POŁUDNIOWEJ I SIKORSKIEGO

 

***

 

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NIEODPŁATNE UŻYTKOWANIE POŁOŻONYCH W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. SŁONECZNEJ

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. MONIUSZKI

 

***

 

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. OSTERWY NR 7 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. LEGIONÓW

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. PIĘKNEJ

 

***

 

  OGŁOSZENIE O TRZECIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. PIĘKNEJ

 

***

 

OGŁOSZENIE O SZÓSTYM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. NORWIDA NR 20 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. ŚW. BRATA ALBERTA

 

***

 

OGŁOSZENIE O TRZECIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. ASFALTOWEJ

 

***

 

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ U ZBIEGU ULIC SOKOLEJ I REJOWSKIEJ

 

***

 

 OGŁOSZENIE O TRZECIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. SOKOLEJ NR 38

 

***

 

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY DOT. NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. ASFALTOWEJ

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. 11 LISTOPADA

***

 

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

 

***

 

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ, PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY NA RZECZ ICH NAJEMCÓW

 

***

 

OGŁOSZENIE O TRZECIM PRZETARGU NA ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NA 99 LAT NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. SOKOLEJ - UL. TYSIĄCLECIA

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. PARYSKIEJ

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. PARYSKIEJ

 

***

 

OGŁOSZENIE O PIĄTYM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. NORWIDA 20 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

 

***

 

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY POŁOŻONYCH W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. KONARSKIEGO, MONIUSZKI, SIKORSKIEGO, STAFFA I OSTERWY

 

***

 

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ U ZBIEGU ULIC SOKOLEJ I REJOWSKIEJ

 

***

 

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY DOT. NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. KRASIŃSKIEGO

 

***

 

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA SKARZYSKA-KAMIENNEJ

 

***

 

 OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. SOKOLEJ 38

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. 11 LISTOPADA

 

***

 

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. PIĘKNEJ

 

***

 

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. ŚW. BRATA ALBERTA

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. TOROWEJ

 

***

 

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY DOT. NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO

 

***

 

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

 

***

 

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY DOT. NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. 11 LISTOPADA

 

***

 

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY DOT. NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. KRASIŃSKIEGO

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. LEGIONÓW

 

***

 

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY DOT. NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ U ZBIEGU ULIC SOKOLEJ I REJOWSKIEJ

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. ASFALTOWEJ

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. SPÓŁDZIELCZEJ 22 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY ULICY KILIŃSKIEGO

 

***

 

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH MIESZKALNYCH ORAZ GARAŻY PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY NA RZECZ NAJEMCÓW POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

 

***

 

OGŁOSZENIE O TRZECIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. STAFFA 16 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

 

***

 

 OGŁOSZENIE O CZWARTYM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. NORWIDA 20 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

 

***

 

OGŁOSZENIE O CZWARTYM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. APTECZNEJ NR 9 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NA 99 LAT NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
PRZY UL. SOKOLEJ - UL. TYSIĄCLECIA
 

 

***

 

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

 

***

 

 INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY DOT. NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY ULICY ASFALTOWEJ

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. ASFALTOWEJ

 

***

 

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY DOT. NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. KILIŃSKIEGO 

 

***

 

OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ U ZBIEGU ULIC SOKOLEJ I REJOWSKIEJ 

 

 ***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOSCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. SOKOLEJ 38

 

***

 

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY DOT. NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. SZYDŁOWIECKIEJ

 

 ***

 

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NR 7 MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU POŁOŻONYM W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. OBYWATELSKIEJ NR 7

 

***

 

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NR 6 MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU POŁOŻONYM W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. OBYWATELSKIEJ NR 7

 

***

 

 OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NR 5 MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU POŁOŻONYM W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. OBYWATELSKIEJ NR 7

 

 ***

 

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ U ZBIEGU ULIC SOKOLEJ I REJOWSKIEJ

 

 ***

 

 INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY POŁOŻONYCH W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY ULICACH SOKOLEJ 38 I PARYSKIEJ

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. PARYSKIEJ

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. SŁOWACKIEGO

 

***

 

 

***

 

OGŁOSZENIE O DRUGICH PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. ASFALTOWEJ

 

***

 

OGŁOSZENIE O TRZECIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. APTECZNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ 

 

***

 

 OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU UŻYTKOWEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY AL. TYSIĄCLECIA W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

 

***

 

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. L. STAFFA W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

 

  ***

 

 OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU UŻYTKOWEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. RYNEK W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

 

***

 

 OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. NORWIDA NR 20 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

 

***

 

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU UŻYTKOWEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. MONIUSZKI NR 18 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. SPÓŁDZIELCZEJ

 

***

 

OGŁOSZENIE O CZWARTYCH PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH MIESZCZĄCYCH SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. OBYWATELSKIEJ 7 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

 

***

 

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY POŁOŻONYCH W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY ULICACH SŁOWACKIEGO I WOJSKA POLSKIEGO

 

***

 

OGŁOSZENIE O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ U ZBIEGU ULIC SOKOLEJ I REJOWSKIEJ

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. ŚW. BRATA ALBERTA

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. PIĘKNEJ

 

***

 

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. LEGIONÓW

 

***

 

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY POŁOŻONYCH W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. 3 MAJA 107 i SPÓŁDZIELCZEJ 22

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. 3 MAJA Z DNIA 26.10.2015R.

 

***

 

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY I DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE POŁOŻONYCH W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ

 

***

 

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY DOT. NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. PARYSKIEJ I SPÓŁDZIELCZEJ

 

***

 

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. SOKOLEJ - UL. TYSIĄCLECIA

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. ASFALTOWEJ

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU UŻYTKOWEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. RYNEK 12 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

 

***

 

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU UŻYTKOWEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. JARACZA 3 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. NORWIDA NR 20 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. APTECZNEJ NR 9 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. 3 MAJA NR 14A W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETAGRU NA ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOSCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ NAD RZEKĄ BERNATKA (DAWNY OŚRODEK BERNATKA) OBRĘB 0001 MILICA

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. PIĘKNEJ

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. LEGIONÓW

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU UŻYTKOWEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY AL. TYSIĄCLECIA 35 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU UŻYTKOWEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. MONIUSZKI 18 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. LEOPOLDA STAFFA 16 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

 

***

 

OGŁOSZENIE O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY DOT. LOKALI: MIESZKALNEGO I UŻYTKOWEGO USYTUOWANYCH W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. 3 MAJA I UL. RYNEK 12  

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI

 

 ***

 

OGŁOSZENIE O TRZECICH PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH MIESZCZĄCYCH SIĘ W BUDYNKU POŁOŻONYM W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. OBYWATELSKIEJ 7

 

***

 

OGŁOSZENIE O POSZUKIWANIU SPADKOBIERCÓW POPRZEDNIEJ WŁAŚCICIELKI  NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. WITWICKICH

 

 ***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ U ZBIEGU ULIC SOKOLA - TYSIĄCLECIA

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY AL. MARSZ. J. PIŁSUDSKIEGO NR 32 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. NORWIDA NR 20 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

 

***

 

OGLOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. NORWIDA NR 21 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. APTECZNEJ NR 9 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU UŻYTKOWEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. JARACZA NR 3 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

 

 ***

 

OGŁOSZENIE O WYWIESZENIU WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH MIESZKALNYCH USYTUOWANYCH NA TERENIE MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ PRZY ULICACH: KRASIŃSKIEGO, MONIUSZKI, POPIEŁUSZKI, PRUSA, REJOWSKIEJ, SIKORSKIEGO, SOKOLEJ, STAFFA, SZYDŁOWIECKIEJ PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY NA RZECZ NAJEMCÓW TYCH LOKALI KRASIŃSKIEGO, MONIUSZKI, POPIEŁUSZKI, PRUSA, REJOWSKIEJ, SIKORSKIEGO, SOKOLEJ, STAFFA, SZYDŁOWIECKIEJ PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY NA RZECZ NAJEMCÓW TYCH LOKALI

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. PARYSKIEJ  

 

***

 

OGŁOSZENIE WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY POŁOŻONYCH W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY ULICACH JARACZA, APTECZNEJ I NORWIDA 

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. PARYSKIEJ

 

 ***

 

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. PIĘKNEJ

 

***

 

OGŁOSZENIE O DRUGICH PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH MIESZCZĄCYCH SIĘ W BUDYNKU POŁOŻONYM W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. OBYWATELSKIEJ 7

 

 ***

 

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI

 

***

 

OGŁOSZENIE WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY DOT. NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. PIĘKNEJ

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI DZIAŁKI GRUNTU POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. PARYSKIEJ

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ W BLOKU PRZY AL. MARSZ. J. PIŁSUDSKIEGO 32

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ W NAROŻU UL. SOKOLEJ  i AL. TYSIĄCLECIA

 

***

 

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. LEGIONÓW

 

***

 

OGŁOSZENIE O POSZUKIWANIU BYŁYCH WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY ALEI NIEPODLEGŁOŚCI, ULICACH: TOROWEJ I SPÓŁDZIELCZEJ

 

***

 

OGŁOSZENIE WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY DOT. NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. KOPERNIKA 

 

***

 

OGŁOSZENIE WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY NA RZECZ ICH NAJEMCÓW

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ W BUDYNKU PRZY AL. MARSZ. J. PIŁSUDSKIEGO 32

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ W BUDYNKU PRZY UL. LEOPOLDA STAFFA NR 25

 

 ***

 

OGŁOSZENIE WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. ASFALTOWEJ

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. OBYWATELSKIEJ 7

 

 ***

 

OGŁOSZENIE WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY ULICY PARYSKIEJ

 

 ***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI

 

 ***

 

OGŁOSZENIE WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE DOT. NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ U ZBIEGU ULIC SOKOLA - TYSIĄCLECIA

 

***

 

OGŁOSZENIE WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY POŁOŻONYCH W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY ULICACH SIKORSKIEGO I APTECZNEJ

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. PIĘKNEJ

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. LEGIONÓW 

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDĄŻ NIERUCHOMOSCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. RAJDOWEJ - UL. WIEŻOWEJ 

 

 ***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. ASFALTOWEJ

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ W BUDYNKU PRZY UL. ŹRÓDLANEJ 11 

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ W BUDYNKU PRZY UL. SIKORSKIEGO 1

 

***

 

OGŁOSZENIE WYKAZU NIERUCHOMOŚCI DOT. SPRZEDAŻY LOKALI MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY ULICACH PIŁSUDSKIEGO I STAFFA

 

***

 

OGŁOSZENIE WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY NA RZECZ ICH NAJEMCÓW

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU POŁOŻONYM W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. SPÓŁDZIELCZEJ 22

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. LEGIONÓW 

 

***

 

OGŁOSZENIE WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY POŁOŻONYCH W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY ULICY 11 LISTOPADA I AL. NIEPODLEGŁOŚCI

 

 ***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. LEGIONÓW WRAZ ZE SPRZEDAŻĄ ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA NIEJ BUDYNKU

 

***

 

OGŁOSZENIE WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NIEODPŁATNE UŻYTKOWANIE DOT. NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY ULICACH: APTECZNEJ I LEGIONÓW

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. PARYSKIEJ

 

***

 

OGŁOSZENIE WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY DOT. NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ U ZBIEGU ULIC OSTERWY I CHAŁUBIŃSKIEGO

 

***

 

OGŁOSZENIE WYKAZU NIERUCHOMOSCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY DOT. NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. KRASIŃSKIEGO I PIEKNEJ

 

***

OGŁOSZENIE WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY DOT. NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. LEGIONÓW

 

 ***

 

OGŁOSZENIE WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY DOT. LOKALI MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY ULICACH SPÓŁDZIELCZEJ I OBYWATELSKIEJ 

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. ASFALTOWEJ

 

***

 

OGŁOSZENIE WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY POŁOŻONYCH W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY ULICACH MŁODZAWY I J. SŁOWACKIEGO

 

 ***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. ASFALTOWEJ

 

***

 

OGŁOSZENIE O TRZECIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ W BUDYNKU PRZY UL. ŹRÓDLANEJ NR 11

 

***

 

OGŁOSZENIE O TRZECIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ W BUDYNKU PRZY UL. SIKORSKIEGO NR 1

 

 ***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. LEGIONÓW

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. RAJDOWEJ - UL. WIEŻOWEJ

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. LEGIONÓW 

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU UŻYTKOWEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ W BUDYNKU PRZY UL. KRASIŃSKIEGO NR 9

 

***

 

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. PARYSKIEJ

 

***

 

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. PIĘKNEJ

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ U ZBIEGU ULIC SOKOLA - TYSIĄCLECIA

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ przy ul.  Asfaltowa dwa - 27.02.2014 r. 

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ przy ul. Tysiąclecia - 19.11.2013

 

***

 

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ NA OSIEDLU PIĘKNA - BOBOWSKICH - 08.11.2013

 

 

 ***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ przy ul. Rajdowa.Wieżowa - 28.10.2013

 

 ***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ przy ul. Legionów dz 18.1 - 28.10.2013

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ przy ul. Legionów (III) - 10.10.2013

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. SOKOLEJ - UL. TYSIĄCLECIA - 08.10.2013 r.

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POLOŻONYCH W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. ASFALTOWEJ - Data ogłoszenia 19.09.2013 r.

 

***

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. WILEŃSKIEJ - 19.09.2013 r.

 

bip
 

um

um

mbti um