Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Numery rachunków

Numery rachunków bankowych:

Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej
ul. Sikorskiego 18
26-110 Skarżysko-Kamienna
 
 
Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:
- udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych 
- subwencje
Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:
- dzierżawa, wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego, 
dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na 
sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka, 

 

Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:
- wadia i kaucje 

 

Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:
- podatki i opłaty 

 

Konto 11 1560 0013 2418 3678 0000 0064:
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 
Konto 59 1560 0013 2808 6808 0000 0001:
-najem lokali mieszkalnych, - dzierżawa ogródków,

- najem lokali użytkowych, - dzierżawa terenu na targowiskach miejskich

bip
 

um

um

mbti um