Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Gospodarka

Informacja gospodarcza

Skarżysko-Kamienna oferuje wszystkim zainteresowanym dogodnie zlokalizowane tereny przemysłowe, posiadające dobry dostęp do wszystkich elementów infrastruktury technicznej - energii elektrycznej, wody, gazu, kanalizacji, sieci telefonicznej oraz ciepłowniczej. Warto przy tym dodać, iż miasto posiada duże rezerwy wytwarzanej energii cieplnej (moc kotłowni jest wykorzystana na poziomie 64 %).

Ponadto miasto ciągle inwestuje w infrastrukturę komunalną, kanalizację, drogi itp. W 2001 roku została oddana do użytku zmodernizowana i rozbudowana oczyszczalnia ścieków, która powstały w procesie technologicznym biogaz wykorzystuje do zaspokojenia własnych potrzeb energetycznych oraz suszenia osadów powstałych w procesie oczyszczania ścieków.

Zmiany ustrojowe i gospodarcze ostatniej dekady lat 90. miały istotne znaczenie dla potencjału gospodarczego naszego miasta. W zaistniałych uwarunkowaniach gospodarczych nie wszystkie firmy potrafiły sprostać nowym wymaganiom. W początkach wymienionego okresu wyraźnie wzrosło bezrobocie, jednocześnie uwolniona inicjatywa ludzi spowodowała szybki rozwój handlu i niektórych usług oraz małych przedsiębiorstw.

Obecnie dominujący, związany z tradycjami przemysłowymi miasta przemysł metalowy, obuwniczy, energetyczny oraz kolejnictwo stopniowo zmniejsza rolę największego pracodawcy na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw.

 

 

bip
 

um

um

mbti um