Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Konsultacje w sprawie ograniczania sprzedaży alkoholu

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących ograniczenia czasu sprzedaży oraz liczby punktów sprzedających napoje alkoholowe
na terenie miasta Skarżysko-Kamienna

Celem konsultacji jest zebranie propozycji i opinii mieszkańców na temat ewentualnego wprowadzenia ograniczenia sprzedaży alkoholu na terenie miasta Skarżysko-Kamienna. Zebranie opinii spośród mieszkańców ma związek z podpisaniem przez Prezydenta RP zmian do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Na podstawie znowelizowanych przepisów Rada Miasta ma możliwość, w zależności od potrzeb, wprowadzić zakaz sprzedaży napojów alkoholowych w placówkach handlowych między godz. 22.00 a 6.00.
 
Konsultacje społeczne w w/w sprawie potrwają od 21 maja do 25 maja 2018 roku.
 
Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:
1) otwartego spotkania, z możliwością składania propozycji i opinii do protokołu, które odbędzie się w dniu 22 maja 2018 r. godz. 16:00 w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pokój 025 (parter),
2) zebranie propozycji oraz opinii na piśmie poprzez formularz ankiety dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej www.bip.skarzysko.pl, na stronie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej www.um.skarzysko.pl, a także w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej.
Wypełniony formularz ankiety należy wrzucić do opisanej skrzynki dostępnej na parterze Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, w dniach od 21 do 25 maja
2018 r.
 
Ankieta zawiera pytania:
1. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Skarżysko-Kamienna?
2. Czy jest Pani/Pan za ograniczeniem czasu pracy punktów sprzedaży napojów alkoholowych (sklepów) w godz. od 22.00 do 6.00?
3. Czy jest Pani/Pan za ograniczeniem czasu pracy punktów sprzedaży napojów alkoholowych (sklepów) w godz. od 24.00 do 6.00?
4. Czy jest Pani/Pan za ograniczeniem liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych?
5. Czy Pani/Pana zdaniem ograniczenie sprzedaży napojów alkoholowych wpłynie na poczucie Pani/Pana bezpieczeństwa?

 

DO POBRANIA:
 
Ankieta

bip
 

um

um

mbti um