rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Zakres czynności


SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADAŃ
DRUGIEGO ZASTĘPCY PREZYDENTA MIASTA

Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta odpowiada za sprawy społeczne :

1) oświata :
a) sprawowanie mecenatu nad uczniami szczególnie uzdolnionymi,
b) polityka funkcjonowania placówek przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjów oraz innych placówek oświatowo - wychowawczych,

2) kultura szkolna :
a) przygotowywanie założeń polityki kulturalnej szkół ,
b) podejmowanie działań promujących kulturę szkolną, współudział w imprezach artystycznych i kulturalnych,


3) kultura fizyczna, sport szkolny :
a) stworzenie systemu optymalnego wykorzystania miejskiej bazy sportowej, umożliwiającego efektywny rozwój sportu,
b) współpraca ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi w zakresie organizacji szkolnych imprez sportowych na terenie miasta


4) ochrona konserwatorska zabytków

5) opieka zdrowotna :
a) określanie kierunków rozwoju świadczeń zdrowotnych,
b) podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia mieszkańcom podstawowej opieki zdrowotnej z uwzględnieniem jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych,
c) inicjowanie i wspieranie działań promujących zdrowie,


6) opieka społeczna :
a) analiza potrzeb oraz koordynacja działań na rzecz efektywnej pomocy mieszkańcom w zakresie pomocy społecznej,
b) przeciwdziałanie patologiom społecznym w oparciu o opracowane programy,


7) współpraca z organizacjami pozarządowymi :
a) reprezentowanie miasta na spotkaniach z organizacjami pozarządowymi,
b) monitorowanie procesu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi,
c) nadzór nad prawidłowością wykonywania procedur finansowych dotyczących organizacji pozarządowych .


8) opracowanie zasad polityki mieszkaniowej,

9) gospodarowanie zasobem mieszkaniowym - zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców miasta w oparciu o istniejącą sytuację mieszkaniową, w tym :
a) zasiedlanie oraz lokale socjalne,
b) zamianę mieszkań,
c) podnajem lokali mieszkalnych,
d) samowole mieszkaniowe,
e) polityka zbywania budynków i lokali mieszkalnych,


10) nadzoruje działalność wydziałów :
a) Wydziału Spraw Obywatelskich,
b) Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu,
c) Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej


11) koordynuje działalność jednostek podporządkowanych :
a) Miejskiego Centrum Kultury,
b) Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji,
c) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
d) Muzeum im. Orła Białego,
e) Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. Wł. Sedlaka,
f) Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnego Przedszkoli Publicznych,
g) Szkoły podstawowe i gimnazja.

 

bip
 

um

um

mbti um