rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Walory przyrodnicze

Walory przyrodnicze, położenie, flora, fauna

Powiat skarżyski leży u podnóża Gór Świętokrzyskich. W powiecie skarżyskim 60 % powierzchni stanowią lasy z zachowaną prastarą puszczą. Duże, czyste przestrzenie leśne obfitują w unikalne gatunki roślin, ptaków i zwierząt.

Na ich terenie utworzone zostały rezerwaty: Świnia Góra, Dalejów (drzewostan tworzy głównie jodła i modrzew polski oraz buk, dąb, sosna, świerk, brzoza, jawor, osika i olsza), Ciechostowice (jodły, sosny, modrzewie i dęby), rezerwat archeologiczny Rydno (obejmuje zespół paleolitycznych osad przemysłowych wraz z kopalnią hematytu ) oraz parki krajobrazowe: Suchedniowsko-Oblęgorski Park Krajobrazowy (spotkać tu można łosia, jelenia, borsuka i piżmaka, bobra, największe krajowe gatunki chrząszczy: jelonek rogacz, kozioróg dębosz oraz rzadko występujące ptaki: bocian czarny, brodziec samotny i cietrzew), Sieradowicki Park Krajobrazowy (mają tu swoją ostoję łosie, jelenie, dziki i sarny).

Znajdują sie tu również pomniki przyrody nieożywionej Piekło Dalejowskie i Brama Piekła. Przez powiat przepływa rzeka Kamienna, tutaj także uchodzi do niej kilka jej dopływów. Południowe krańce powiatu skarżyskiego sięgają obrzeży Gór Świętokrzyskich.

Miasto Skarżysko-Kamienna leży na północnym obrzeżu Gór Świętokrzyskich, na średniej wysokości 250 m n.p.m. (najwyżej położone miejsce w mieście znajduje się na wysokości 329 m n.p.m., a najniżej położone – na wysokości 219 m. n.p.m.) w dolinie rzeki Kamiennej i jej dopływów: Kamionki, Bernatki i Oleśnicy. Kotlinę miejską otaczają zalesione wzgórza Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej: Garb Gielniowski, Płaskowyż Suchedniowski oraz Przedgórze Iłżeckie.

Od południa miasto graniczy z dużym kompleksem leśnym, który jest pozostałością Puszczy Świętokrzyskiej, będącej ciągle główną ostoją modrzewia polskiego. Na południowo-zachodnich krańcach miasta wzdłuż rzeki rozciągają się łąki będące jej naturalnym rozlewiskiem, znajdujące się pod wodą po wiosennych roztopach i długotrwałych opadach w sezonie wiosenno-letnim.

bip
 

um

um

mbti um