rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Monografia Skarżyska

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Skarżysku-Kamiennej
Wreszcie mamy Monografię historyczną!!!


3 czerwca w MCK, w godz. 12.00-14.30 odbyła się uroczysta sesja z okazji 90. rocznicy nadania praw miejskich Kamiennej (28 XII 1922 roku, od 1928 roku Skarżysku-Kamiennej). W trakcie sesji miała miejsce prezentacja naukowego opracowania zatytułowanego Skarżysko-Kamienna. Monografia z okazji 90-lecia nadania praw miejskich, pod redakcją Krzysztofa Zemeły i Piotra Kardysia. Recenzentami tego w pełni naukowego opracowania byli profesorowie Henryk Samsonowicz i Wojciech Iwańczak, niekwestionowane autorytety nauk historycznych, autorzy kilkuset prac naukowych, recenzenci w kilkudziesięciu przewodach habilitacyjnych i doktorskich, wychowawcy kilku pokoleń historyków, członkowie PAN, różnych gremiów decyzyjnych i doradczych w zakresie nauk humanistycznych. Monografia powstała po tym, gdy w 2011 roku do PTH zwrócił się z taką sugestią prezydent miasta Roman Wojcieszek. Zespół autorski dobrany został przez Zarząd Oddziału PTH w Skarżysku-Kam., mający już w dorobku 3 tomy naukowego Rocznika PTH i kilka publikacji popularnonaukowych, współautorstwo monografii gmin Bliżyn i Skarżysko Kościelne. Od strony organizacyjnej i wydawniczej odpowiedzialny był z ramienia UM sekretarz miasta Jan Janiec.
Data prezentacji monografii nie była oczywiście przypadkowa. 3 czerwca 1923 roku zebrała się pierwsza Rada Miasta Kamiennej, a starosta konecki wręczył jej członkom pamiątkową księgę protokółów, i to właśnie ta zabytkowa księga była inspiracją okładki współczesnej monografii historycznej! Lektura publikacji przyniesie uważnym Czytelnikom mnóstwo informacji o historii obszaru obecnego miasta od pradziejów (kilkanaście tysięcy lat temu) do roku 1989. Autorzy: Romuald Schild - profesor historii pradziejowej, Piotr Kardyś - doktor nauk mediewistycznych, Krzysztof Zemeła dyrektor II LO - specjalista od okresu wczesnonowożytnego, Marcin Medyński – historyk kolejnictwa, specjalista od biografistyki i archiwistyki, doktor Tadeusz Wojewoda – historyk okresu przełomu XIX/XX wieku i II RP, doktor Sebastian Piątkowski – specjalista okresu 1939-1945 i profesor Grzegorz Miernik – historyk PRL-u. Całość opatrzona została przypisami, bibliografią z wyszczególnieniem archiwów i źródeł wykorzystanych w pracy, obszernym streszczeniem w języku angielskim, ciekawymi zdjęciami (aczkolwiek redaktorzy mają świadomość niedosytu w tej materii i odsyłają do licznych galerii internetowych oraz wcześniejszych publikacji), wykazem skrótów i co bardzo ważne dla poszukujących konkretnych informacji o charakterze biograficznym – w indeks osób.
Ukazany w monografii obraz dziejów obszaru obecnego miasta zapewne skłoni Czytelników do refleksji i stawiania pytań o szczegóły pominięte bądź tylko zasygnalizowane w pracy. Ale taka jest rola publikacji historycznych, warto bowiem pamiętać, że historia to nauka wciąż żywa, pisząca częstokroć od nowa dzieje osób i miejscowości, a już ta najnowsza – to wręcz mityczny labirynt…
Redaktorzy i autorzy pragną zwrócić uwagę na fakt, że jest to pierwsze w pełni monograficzne ujęcie dziejów Skarżyska-Kamiennej, czym nie może się pochwalić zbyt wiele miast województwa świętokrzyskiego, co jest niewątpliwie wielkim sukcesem Oddziału PTH w Skarżysku.

Redaktorzy Monografii

 

Monografia w wersji PDF

 

 

bip
 

um

um

mbti um