rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Projekty inwestycyjne

projekty-inwestycyjne
Wydział Projektów i Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej informuje że od czerwca 2008 r. do czerwca 2009 r. będzie trwała realizacja projektu p.n.:„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej”, który został złożony w październiku 2005 roku , a umowa o dofinansowaniu podpisana została 6 maja 2008 roku.

Przedmiotowy projekt uzyskał wsparcie w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, udzielone przez Islandię, Lichtenstein oraz Norwegię. Wartość projektu wynosi 3140212 zł przy czym dofinansowanie wynosi 2 669 182 zł, co stanowi 85 % Projekt obejmuje termomodernizację Miejskiego Centrum Kultury oraz Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 wraz z Przedszkolem Publicznym Nr 16 w Skarżysku-Kamiennej, w ramach której wymienione zostaną okna i drzwi oraz instalacja grzewcza, a także wykonane zostanie docieplanie i malowanie elewacji ZSP wraz z Przedszkolem nr 16. Dodatkowo w ramach oszczędności powstałych w wyniku rozstrzygniętych przetargów na roboty budowlane wykonano termomodernizację Przedszkola nr 10 i nr 12.

Poniżej zdjęcia z realizacji projektu:

Inwestycja realizowana ze środków
Mechanizmu Finansowego EOG

Miejskie Centrum Kultury w trakcie wymiany okien


Zespół Szkół Publicznych Nr 1 wraz z Przedszkolem Nr 16

%%2

Docieplony budynek Przedszkola Nr 16
Informujemy  również, że złożony w  czerwcu 2006 roku w WFOŚiGW w Kielcach wniosek wstępny  tzw. „karta potencjalnego przedsięwzięcia” dla projektu pn: „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Książęcym” w ramach dofinansowania z Funduszu Spójności jest w końcowej fazie przygotowania.
W okresie programowania na lata 2007-2013 będzie on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytetu I „Gospodarka wodno-ściekowa”
                Wartość projektu  176 900 000 PLN
                   Planowany czas realizacji projektu 2009-2012


Inwestycja obejmuje wykonanie:
  • sieci kanalizacji długości ponad 100 km
  • modernizacji  Oczyszczalni Ścieków
  • modernizacji Stacji Uzdatniania Wody

Warto również przypomnieć, że prace przygotowawcze nad tym projektem rozpoczęły się w 2003 roku. Zakres prac tego największego z dotychczas przygotowywanych projektów spowodował, że dopiero w 2006 roku mogliśmy złożyć wniosek wstępny w WFOŚiGW w Kielcach.
Następnym krokiem był  wybór przez Ministra Środowiska w/w projektu przy rekomendacji Komitetu Sterującego.
MPWiK jako potencjalny beneficjent projektu uzyskał możliwość wsparcia doradczego w ramach tzw. „pomocy technicznej”.
W dniu 15 lutego 2007 roku w Warszawie została podpisana umowa pomiędzy NFOŚiGW a konsorcjum w skład którego wchodzą spółki: MGGP S.A., Cityprof Sp. z o.o. i Ravicon Sp. z o.o. w sprawie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu.
Zgodnie z pre-umową podpisany wniosek (wraz z załącznikami) został złożony w NFOŚiGW w III kwartale 2008 roku.
Projekt znajduje się na liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i należy do grupy przedsięwzięć zgłoszonych w trybie pozakonkursowym.
Wykaz miejscowości oraz ulic objętych inwestycją:

Miejscowości: Lipowe Pole Skarbowe, Lipowe Pole Plebańskie gm. Skarżysko Kościelne, gm Skarżysko-Kamienna.
Osiedle Książęce w Skarżysku-Kamiennej:
• Rycerska,
• Warszawska,
• Kościelna,
• Książęca,
• Kopernika,
• Działkowa,
• Podlaska,
• Długa,
• Turystyczna,
• Jałowcowa.
Osiedle Pogorzałe w Skarżysku-Kamiennej:
• Główna,
• Rajdowa,
• Zagórska,
• Wieżowa, • Widokowa,
• Warszawska,
• Pogodna,
• Nizinna,
• Modrzewiowa,
• Leśna Polana,
• Parkingowa,
• Gajowa.
Osiedle Rejów w Skarżysku-Kamiennej:
• Krakowska,
• Jana Kilińskiego,
• Mikołaja Reja,
• Jana Długosza,
• Przekątna,
• Słoneczna.
Osiedle Bzinek w Skarżysku-Kamiennej:
• Jodłowa,
• Grota Roweckiego,
• Ponurego,
• Legionów.
Osiedle Łyżwy, Usłów, Podemłynek w Skarżysku-Kamiennej:
• Łyżwy,
• Langiewicza,
• Czachowskiego,
• Gierymskiego,
• Głogowa,
• Grzybowa,
• Jagodowa,
• Borówkowa,
• Poziomkowa,
• Malinowa,
• Porzeczkowa,
• Jeżynowa,
• 1 Maja,
• Racławicka.
Osiedle Zachodnie w Skarżysku-Kamiennej:
• Multanka,
• Sportowa,
• Młodzawy,
• Legionów,
• Krakowska.
Miejscowość Skarżysko Kościelne II - Grzybowa Góra:
• Oleśnicka,
• 1 Maja,
• Kościelna,
• Jeżynowa,
• Racławicka,
• Szkolna,
• Iłżecka,
• Polna,
• Olszynki,
• Dworska,
• Spacerowa,
• Łąkowa,
• Kolonia,
• Graniczna,
• Krótka.
Miejscowość Skarżysko Kościelne II - Grzybowa Góra:
• Polna,
• Iłżecka,
• Świętokrzyska,
%026bull; Podlesie.
Miejscowości Majków i Michałów - etap II gm. Skarżysko Kościelne:
• Leopolda Staffa,
• Dębowa,
• Żeromskiego,
• Pleśniówka.Ponadto Wydział Projektów i Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego przygotował i złożył następujące projekty:

I. W ramach osi priorytetowej 3 „Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu”, działanie – 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym” w maju 2008r złożone zostały dwa projekty:
1. „Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiedlu Dolna Kamienna - Etap I.”


naglowek_22.11.2010_640x457.jpg

„… dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego”
Projekt Nr WNDRP SW.03.01.00-26-069/08 pn.: „Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiedlu Dolna Kamienna w Skarżysku – Kamiennej – Etap I” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

Beneficjent: Gmina Skarżysko - Kamienna

Wartość inwestycji 6.800.000 PLN.

Udział środków Unii Europejskiej 60 %   4 080 000 PLN


Planowany czas realizacji projektu 2009-2010


Inwestycja obejmuje wykonanie:

• Nawierzchni (jezdnia, chodniki) ulicy Wschodniej na długości 417,3 m. na odcinku od ul. Pięknej do lasu wraz z odwodnieniem

• Nawierzchni (jezdnia, chodniki) ulicy bobowskich na całej długości tj. 1030,75 m. na odcinku od ulicy Żurawiej do rzeki Oleśnicy wraz ze ścieżką rowerową i odwodnieniem oraz dodatkowym dojazdem do posesji dł. 32,18 m.
• Oczyszczalni wód deszczowych dla części osiedla o powierzchni 24,5 ha w tym ul. Bobowskich i Wschodniej Lokalizacja inwestycji:


2. „Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiedlu Place” o wartości 7 908 263 PLN
Planowany czas realizacji projektu 2009-2010

Inwestycja obejmuje wykonanie:
• Ulicy Stokowej (jezdnia, chodniki, z2Cleń, progi zwalniające, 3 skrzyżowania) na długości 372,2 m. wraz z odwodnieniem
• Ulicy Wyspiańskiego na długości 735,22 m. (jezdnia, chodniki, zieleń, progi zwalniające, 7 skrzyżowań) wraz z odwodnieniem
• Ulicy Sienkiewicza na długości 500,21 m. (jezdnia, chodniki, zieleń, progi zwalniające, 2 skrzyżowania) wraz z odwodnieniem.

Lokalizacja inwestycji:


17 czerwca 2008 roku zakończona została ocena formalna złożonych wniosków. Przedmiotem oceny były 124 wnioski, które zostały złożone w trakcie trwania naboru tj. od 1 kwietnia do 5 maja 2008 r.

    W wyniku przeprowadzonej oceny 118 wniosków zostało uznanych za poprawne formalnie i przekazanych do oceny merytoryczno-technicznej, w tym 101 wniosków z działania 3.2 oraz 17 wniosków z działania 3.1. Ocena merytoryczno-technicznej została przedłużona do 6 października 2008 r.

     W dniu 6 października br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zatwierdził do realizacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, 14 projektów z Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym” na kwotę dofinansowania z EFRR na ponad 90, 7 mln zł,  koszt całko%2ty 151,2 mln zł., w tym Projekt Gminy Skarżysko-Kamienna „Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w osiedlu Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej- etap I”. Projekt został umieszczony na liście podstawowej projektów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu w ramach Osi Priorytetowej 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu,  uzyskując 79.5 punktów. Wartość projektu wynosi 6 800 000 zł, a przyznana kwota dofinansowania 4 080 000 zł. Po przetargu koszt przebudowy wyniósł 6 317 971,57 zł,a kwota dofinansowania 3 790 782,93 zł.
W dniu 23.10.2008 r została podpisana pre-umowa a w dniu 20.01.2009 r. umowa na dofinansowanie.
W 2009 roku wykonano budowę drogi - ul. Bobowskich, a w 2010 roku będzie realizowana budowa drogi-ul. Wschodnia


   Natomiast projekt „Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiedlu Place" uzyskał 68 pkt. co dało mu XI miejsce. Wartość projektu wynosi 6.460.000 zł, a przyznana kwota dofinansowania 3.876.000 zł.

    W dniu 23.10.2008 została podpisana pre-umowa, a w dniu 20.01.2009 umowa na dofinansowanie.W 2009 roku wykonano budowę drogi - ul. Wyspiańskiego. W 2010 roku realizowana będzie budowa dróg - ul. Sienkiewicza i Stokowej.

II. W ramach Osi priorytetowej 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, działanie – 5.2 „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych” w lipcu 2008r. złożony został projekt:

3. „Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej” o wartości 19 809 066 PLN
  Planowany czas realizacji projektu 2009-2010

  Inwestycja obejmuje wykonanie:
• wymiany instalacji elektrycznej, wodociągowej i sanitarnej, 
• systemu klimatyzacji sali widowiskowej, konferencyjnej dużej i małej oraz sali szkoleniowej, a także instalacji teletechnicznej. 
• wyposażenia studia nagrań wraz z instalacjami oraz modernizacji sali widowiskowej.
• odgrzybienia fundamentów, zlikwidowania przecieków wód gruntowych, odnowienia elewacji budynku i częściowej wymiany parkietów.
• zabudowy patio. 
• wyposażenia studia nagrań, zainstalowania projektora, zespołu ekranowego, systemu oświetlenia efektowego oraz wymiany i instalacji siedzeń w salach: widowiskowej, konferencyjnej dużej i malej, szkoleniowej i patio.

Lokalizacja inwestycji16 lipca 2008 roku zakończono nabór wniosków. Na konkurs wpłynęło 67 wniosków.

Projekt złożony przez Skarżysko-Kamienna przeszedł ocenę merytoryczno-techniczną i został umieszczony na 19 miejscu na liście rezerwowej.
Wniosek pn. "Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej - Etap I" został złożony ponownie w drugim naborze w dn. 10.02.2009 r. i przeszedł pozytywnie ocenę formalną i został przekazany do oceny merytoryczno-technicznej.
      Projekt znalazł się na zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dn. 24 czerwca 2009 roku, liście podstawowej projektów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu w ramach działania 5.2 RPOWŚ uzyskując 63 punkty. Wartość projektu wynosi 8.222.622,20 zł, a przyznana kwota dofinansowania 4.933.573,32 zł.
        W dniu 21.07.2009 r. została podpisana pra-umowa,a w dniu 13.11.2009 roku umowa na dofinansowanie.
W 2010 roku rozpocznie się realizacja projektu.
III. W ramach osi priorytetowej 4 „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” w działaniu – 4.1 „Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” w sierpniu 2008r. złożony został projekt:

4. „Rekultywacja terenu byłego Zakładu Chemicznego „Organika Benzyl” w Skarżysku-Kamiennej” o wartości 17 949 882 PLN

  Planowany czas realizacji projektu 2009 – 2011

  Inwestycja obejmuje wykonanie:
• rekultywacji terenu o powierzchni 2,32 ha na głębokości ok. 2 m.
• utylizacji i wymiany ok. 46 394,0 m3 gleby
• utylizacji gruzu ok. 5 362,76 m3
• zastąpienia usuniętej gleby humusem o miąższości ok. 30 cm. 
• usunięcia następujących rodzajów i ilości odpadów:
- odpady komunalne ( grupa odpadu: 20 30) w ilości 42,90 m3
- gruz-żelbet, cegła ceramiczna, gazobeton, pustaki żużlowe, piaskowiec,
- kamień, fragmenty uzbrojenia w ilości 6 882,22 m3
- eternit w ilości 4,00 m3
- papa w ilości 3,00 m3
- zanieczyszczona woda ze studzienek w ilości 50,00 m3

Lokalizacja inwestycji


W dniu 18.08.2008 r. zakończył się nabór wniosków. Na konkurs wpłynęło 75 wniosków tym z działania 4.1 - 28 wniosków.

Projekt złożony przez Skarżysko-Kamienną przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczno-techniczną.
Projekt znalazł się na zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 20 lutego 2009 liście podstawowej Projektów w ramach działania  4.1 uzyskując 83 punkty. Całkowita wartość projektu wynosi 12.564.920,00 zł, a przyznana kwota dofinansowania 7.538.952,00 zł.

W dniu 16.03.2009 r. została podpisana pre-umowa,a 21.09.2009 r. umowa na dofinansowanie.
W 2010 roku rozpocznie się realizacja projektu.
 

 

naglowek_22.11.2010_640x457.jpg

 

„... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego"  

 

IV. W ramach osi priorytetowej 2 „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz potencjału inwestycyjnego regionu” w działaniu – 2.4 „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych” w sierpniu 2008r. złożony został projekt:
5. „Kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje w Skarżysku-Kamiennej” o wartości 2 114 796 PLN

  Planowany czas realizacji inwestycji: 2009-2010

Inwestycja obejmuje wykonanie:
• uporządkowanie działki 1/365 o powierzchni 5,3188 ha, rozbiórka zniszczonych budynków, wycinka drzewostanu oraz karczunek.
• przebudowa odcinka drogi, na który składa się fragment ul. Asfaltowej od ul. Mościckiego oraz drogi wewnętrzna byłych zakładów przemysłowych MESKO wraz z odwodnieniem. Łącznie odcinek długości 1350 m

Lokalizacja inwestycji


Projekt złożony przez miasto Skarżysko-Kamienna przeszedł pozytywnie ocenę formalną w okresie 22-29.09.2008 r. i przekazany został do oceny merytoryczno-technicznej.
      W wyniku oceny merytoryczno-technicznej projektu pismem DFS.VII-7291-II/2.4/001-1/2/08 z dnia 16.12.2008 r. wniosek odrzucono ze względu na nie spełnienie kryteriów dopuszczających. Po poprawieniu wniosek  został złożony w drugim naborze w dn. 28 kwietnia 2009 r.
      Wniosek uzyskał pozytywną ocenę merytoryczno-techniczną i Uchwałą Zarządu Województwa z dnia 15.09.2009 r. został wpisany na listę projektów wybranych do dofinansowania po pierwszym etapie konkursu, uzyskując 59 punktów. Całkowita wartość projektu wynosi 4.629.220,15 zł, a przyznana kwota dofinansowania 2.777.532,09 zł.
      W dniu 24.09.2009 r. podpisana została pre-umowa.

W 2010 roku rozpocznie się realizacja projektu.V. W ramach osi priorytetowej 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport” w działaniu – 5.3 „Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu” w wrześniu 2008 r. został złożony projekt:

6. „Modernizacja szlaku martyrologii wraz z budowa infrastruktury turystycznej w Skarżysku-Kamiennej” o wartości 2 257 000 PLN
  Planowany czas realizacji projektu 2009-2010

Inwestycja obejmuje wykonanie:
• kładki pieszo-rowerowej na rzece Bernatce.
• utwardzenia parkingu wraz z odwodnieniem powierzchniowym dla 5 autobusów oraz na 50 samochodów osobowych przed mogiła na Borze,
• utwardzenia dojścia do mogiły na Borze wraz z odwodnieniem powierzchniowym, o dł. 500 m. i szerokości 4,5 m.,
• utwardzenia miejsca przed mogiłą na Borze,
• dostosowania istniejącego szlaku pieszego dla potrzeb turystyki rowerowej (30km),
• zagospodarowania miejsc odpoczynku i rekreacji w ramach szlaku
• oznakowania szlaku,
• tablic edukacyjno – informacyjnych na całej długości szlaku w miejscach upamiętniających martyrologię,
• infokiosku na początku szlaku (dworzec PKP w Skarżysku Kamiennej),
• publikacji folderu informacyjnego na temat szlaku w trzech językach (polski, angielski, niemiecki)

Lokalizacja inwestycji
 

Na konkurs wpłynęły 63 wnioski. Projekt złożony przez Skarżysko-Kamienną przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczno-techniczną.
   Projekt znalazł się na zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 5 lutego 2009 liście podstawowej Projektów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu w ramach działania 5.3 uzyskując 63,5 punktów. Całkowita wartość projektu wynosi 2.257.000 zł, a przyznana kwota dofinansowania 1.354.200 zł.
     W dniu 17.02.2009 r. podpisana została pre-umowa.

W 2010 roku rozpocznie się realizacja projektu.
W ramach Programu Operacyjengo Kapitał Ludzki, priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, działania 7.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej, poddziałania: 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym został  złożony projekt

"KOP! Kreujemy Optymistyczną Przyszłość - projekt utworzenia Centrum Integracji Społecznej jako struktury aktywizacji osób wykluczonych w mieście Skarżysku-Kamiennej".

Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie: 691.283,85 złW ramach Programu – Blisko boisko realizowano projekt „Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej” o wartości 711 100 PLN w tym środki własne 411 100 PLN
Planowany czas realizacji projektu –
sierpień – listopad 2007 r. - PROJEKT ZAKOŃCZONY


W ramach Programu - Moje Boisko Orlik 2012 realizowano projekt ” Budowa boisk sportowych przy budowanej hali sportowej w Skarżysku-Kamiennej” o wartości 2 131 000 PLN w tym środki własne 579 900 PLN
Planowany czas realizacji projektu
– październik 2008 r.- kwiecień 2009 r. - PROJEKT ZAKOŃCZONY

 


W ramach Programu - Budowa boisk wielofunkcyjnych realizowany jest projekt „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Gimnazjum Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej” o wartości 1 010 000 PLN w tym środki własne 810 000 PLN
Planowany czas realizacji projektu -
listopad - czerwiec 2010

 

 

 


 
 
naglowek_22.11.2010_640x457.jpg
„... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego"  
 
 Po blisko rocznych staraniach o przyznanie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dla inwestycji drogowej pt.: „Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w osiedlu Dolna Kaw enna w Skarżysku-Kamiennej - Etap I" w dniu 20 stycznia 2009 roku Prezydent Miasta Roman Wojcieszek przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Magdaleny Grzmil podpisał stosowną umowę , która pozwoliła na realizację w ramach osi priorytetowej 3 „Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu", działanie - 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym ponadregionalnym" inwestycji o szczególnym znaczeniu dla tego osiedla.

 

W okresie od marca 2009 do listopada 2010 zrealizowano budowę ul. Bobowskich i ul. Wschodniej, wykonując nawierzchnię o łącznej długości 1450 m wraz z chodnikami i ścieżką rowerową, kanalizacją deszczową i podczyszczalnią wód deszczowych. Wartość inwestycji to 6 317 971,57 zł z czego kwota dofinansowania ze środków unijnych wyniosła 3 790 782,93 zł

Warto dodać, że wykonanie podczyszczalni wód przy ulicy Bobowskich było szczególnie istotne bowiem dzięki temu możliwa będzie budowa kolejnych ulic w/w osiedlu

 

 

 


 

 

naglowek_22.11.2010_640x457.jpg
„... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego" 

 

 


Po blisko rocznych staraniach o przyznanie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dla inwestycji drogowej pt.: „Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiedlu Place w Skarżysku-Kamiennej" w dniu 20 stycznia 2009 roku Prezydent Miasta Roman Wojcieszek przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Magdaleny Grzmil podpisał stosowną umowę , która pozwoliła na realizację w ramach osi priorytetowej 3 „Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu", działanie - 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym ponadregionalnym" długo oczekiwanych inwestycji drogowych dla tego osiedla .

W okresie od lipca 2009 do listopada 2010 zrealizowano budowę ul. Wyspiańskiego, ul. Sienkiewicza i ul. Stokowej wykonując nawierzchnię o łącznej długości 1600 m wraz z chodnikami , parkingami, kanalizacją deszczową i oświetleniem.
Wartość inwestycji to 5 030 720,10 zł z czego kwota dofinansowania ze środków unijnych wyniosła 3 018 432,06 zł
Realizacja tej inwestycji usprawniła komunikację , poprawiła bezpieczeństwo ruchu, zwiększyła ilość miejsc parkingowych.

 

 


 

 

naglowek_22.11.2010_640x457.jpg
„... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego" 

 

 „Kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje w Skarżysku-Kamiennej"

Po blisko dwuletnich staraniach o przyznanie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dla inwestycji pt.: „Kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje w Skarżysku-Kamiennej" w dniu 29 kwietnia 2010 roku Prezydent Miasta Roman Wojcieszek przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Magdaleny Grzmil podpisał stosowną umowę, która pozwoliła na realizację w ramach osi priorytetowej 2 „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz potencjału inwestycyjnego regionu" w działaniu - 2.4 „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych" inwestycji o szczególnym znaczeniu dla tworzenia warunków do powstawania nowych miejsc pracy.

W okresie od lipca do listopada 2010 zrealizowano inwestycję wykonując przebudowę odcinka ul. Asfaltowej od ul. Mościckiego długości 1260 m. W ramach przebudowy poszerzono ulicę , wykonano nowy chodnik, kanał deszczowy, odwodnienie ulicy z separatorem, zjazdy i parkingi oraz oświetlenie. Uporządkowano działkę pod inwestycje o powierzchni 5,3 ha. W ramach porządkowania działki rozebrano 4 budynki poprzemysłowe, basen, estakady pod rurociąg i usunięto gruzowiska porozbiórkowe oraz uporządkowano zieleń. Wykonano również mechaniczne plantowanie powierzchni działki.
Wartość projektu to 3 119 337,32 zł z czego kwota dofinansowania ze środków unijnych wyniosła 1 871 602,39 zł.
Realizacja tej inwestycji pozwoli na szybkie zagospodarowanie terenów poprzemysłowych przejętych przez Gminę Skarżysko-Kamienna od Zakładów Metalowych MESKO.

 


 

 

 

naglowek_22.11.2010_640x457.jpg
...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... 

 

 

Modernizacja szlaku martyrologii

wraz z budowa infrastruktury turystycznej w Skarżysku-Kamiennej"

Po blisko dwuletnich staraniach o przyznanie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dla inwestycji pt.: „Modernizacja szlaku martyrologii wraz z budowa infrastruktury turystycznej w Skarżysku-Kamiennej" w dniu 18 czerwca 2010 roku Prezydent Miasta Roman Wojcieszek przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Magdaleny Grzmil podpisał stosowną umowę , która pozwoliła na realizację w ramach osi priorytetowej 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport" w działaniu - 5.3 „Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu" inwestycji , która pozwoli łączyć rekreację z poznawaniem historii naszego miasta.

W okresie od lipca do listopada 2010 zrealizowano inwestycję polegającą na dostosowaniu istniejącego szlaku pieszego liczącego ponad 30 km do turystyki rowerowej. W ramach inwestycji wykonano: kładkę pieszo-rowerową na rzece Bernatce, miejsca do odpoczynku i rekreacji, zjazd z drogi krajowej nr 42, parkingów, jezdni manewrowych oraz ciągu pieszego do mogiły na Borze, montaż kiosku informatycznego z oprogramowaniem i bazą danych, publikację folderu informatycznego na temat szlaku w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim. Wartość projektu to 2 055 922,54 zł z czego kwota dofinansowania ze środków unijnych wyniosła  1 233 553,52 zł


 

 

 

 

bip
 

um

um

mbti um