Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Franklin Park (USA)

 Franklin Park leży w stanie Illinois w USA.
 
Współpraca z Franklin Park została zapoczątkowana w 2015 roku, kiedy w Skarżysku-Kamiennej gościła delegacja z USA, między innymi burmistrz Franklin Park, Barrett Pedersen. Wówczas prezydent Skarżyska-Kamiennej i burmistrz Franklin Park podpisali list intencyjny o współpracy obu miast. W liście tym zapisano między innymi: „Miasto Skarżysko-Kamienna, Polska i Miejscowość Franklin Park, Illinois, Stany Zjednoczone Ameryki, w przekonaniu, że kontakty i współpraca międzynarodowa zapewniają możliwości promocji i wymiany dobrych praktyk oraz doświadczeń pomiędzy samorządami, deklarują ustanowienie formalnej umowy partnerskiej, która zostanie zatwierdzona przez odpowiednie organy władz lokalnych obydwu miejscowości”.
 
Do podpisania umowy o współpracy partnerskiej między Skarżyskiem-Kamienną a Franklin Park doszło w listopadzie 2016 roku, w czasie wizyty delegacji z regionu świętokrzyskiego, między innymi prezydenta Skarżyska-Kamiennej,
Konrada Kröniga w USA. Dla upamiętnienia tego wydarzenia, jednemu z placów znajdujących się we Franlin Park nadano imię na cześć naszego miasta.

Celem partnerstwa jest zwiększenie rozwoju gospodarczego, wymiany kulturowej, możliwości kształcenia oraz osiągnięć technicznych obu miast. W celu dalszego rozwoju wzajemnej współpracy, obydwa miasta zobowiązały się do udzielania wzajemnego wsparcia dla wspólnych przedsięwzięć oraz wymiany doświadczeń i rozwoju przyszłych programów partnerskich.
 
 

 

bip
 

um

um

mbti um