rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Komitet Rewitalizacji

 

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej
ogłasza konsultacje społeczne w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
 
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miast w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji 
 
Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy1 rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
 
Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 10 stycznia 2017 r. do dnia 16 lutego 2017 r. do godz. 15:30 w formie:
  1. spotkania konsultacyjnego z interesariuszami rewitalizacji umożliwiającego wyrażenie opinii, propozycji i uwag oraz składanie ich do protokołu, spotkanie odbędzie się w Sali nr 5 Urzędu Miasta w dniu 17 stycznia 2017 r. o godz.1000;
  2. zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej oraz podczas spotkania, o którym mowa w pkt 1. Uwagi można dostarczyć: 
    - drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
    - drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna, z dopiskiem Gminny Program Rewitalizacji,
    - bezpośrednio do pokoju nr 224, w godzinach pracy Urzędu Miasta.
  3. zbierania uwag ustnych. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie opinii i uwag jest Marek Boguszewski, Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr tel.: 25-20-145.
Uwagi składać można od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (7:30-15:30).
 
Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:
- z datą wpływu przed dniem 10 stycznia 2017 r. i po godz. 15:30 w dniu 16 lutego 2017 r.,
- bez oznaczenia zgłaszającego,
 
Materiał informacyjny oraz formularz konsultacyjny będą dostępne od dnia 17 stycznia 2017 r.:
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej pod adresem www.umskarzysko.bip.doc.pl,
- na stronie internetowej Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej pod adresem www.um.skarzysko.pl,
- w pokoju 224 Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, w godzinach pracy Urzędu.

 

1 Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji są w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; organy władzy publicznej; podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

 

DO POBRANIA:

Ogłoszenie

Projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Regulamin Komitetu Rewitalizacji

 

bip
 

um

um

mbti um