rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Certyfikaty

 Przejrzysta Polska

Za udział w akcji ”Przejrzysta Polska” w 2005 r. , przyznany 4 marca 2006 r.

W jej ramach zrealizował 6 obligatoryjnych zadań, odnoszących się do następujących zasad:

I. Zasada przejrzystości
Mieszkańcy są informowani o podstawowych celach i zasadach funkcjonowania samorządu gminnego. W tym celu zostały opracowane karty mieszkańca zawierające niezbędne informacje potrzebne do załatwienia większości spraw w Urzędzie. Karty te są dostępne w BOI i na stronie internetowej.

II. Zasada braku tolerancji dla korupcji

Wypracowano i wdrożono kodeks etyczny pracowników urzędu miasta, który nakłada na urzędnika obowiązek unikania sytuacji, które mogą być zinterpretowane jako korupcyjne lub nieetyczne. Kodeks stanowi zbiór wartości etycznych i norm zachowania wskazanych przez poszczególnych pracowników. Pracownicy Urzędu uczestniczą w szkoleniach z zakresu etyki w życiu publicznym i są zapoznawani z podstawowymi pojęciami takimi jak: etyka, korupcja, wartości i normy zachowania.

III. Zasada partycypacji społecznej
Opracowano i wdrożono program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

IV. Zasada przewidywalności
Opracowano materiał przybliżający mieszkańcom istniejący w gminie aktualny strategiczny dokument rozwojowy .

V. Zasada fachowości

Zgodnie z tą zasadą zatrudnianie pracowników w Urzędzie odbywa się w drodze konkursów na wolne stanowiska. Został wprowadzony system ocen pracy urzędników, oparty na posiadanych przez nich kompetencjach.

VI. Zasada rozliczalności

Wydanie książeczki (informatora budżetowego dla mieszkańców) pt „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”.

Organizatorami akcji byli: Fundacja AGORA S.A, Gazeta Wyborcza, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej i Bank Światowy. Patronat medialny nad Akcją objęła Telewizja Polska S.A.


 Tytuł Gmina "Fair Play"


Miasto Skarżysko – Kamienna w IV (2005 r.) i V (2006 r.) edycji konkursów „Gmina Fair Play” zostało wyróżnione certyfikatem „Gmina Fair Play – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji 2005 i 2006”.

Tytuł "Gmina Fair Play" jest dla nas wyróżnieniem świadczącym o wysokim profesjonalizmie naszej gminy a uzyskany certyfikat zobowiązuje do ciągłego podnoszenia jakości pracy.

Jedną z niezaprzeczalnych korzyści dla gminy wynikającej z udziału w konkursie jest możliwość jej promocji, poznanie pozycji marketingowej na tle innych gmin oraz uzyskanie raportu ukazującego na niezbędne kierunki usprawnień wewnętrznych w gminie. Przyznany tytuł "Gmin Fair Play" to jednoznaczna sugestia dla potencjalnych inwestorów, że mogą liczyć ze strony gminy na zaangażowanie i życzliwość w rozwiązywaniu problemów związanych z inwestycją.

bip
 

um

um

mbti um