rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Skarżyska Rada Sportu

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej nr 317/2014 z dnia 24.12.2014 roku została powołana na terenie naszego miasta Skarżyska Rada Sportu.
w składzie :

1) Krzysztof Pastuszka
2) Grzegorz Żuk
3) Piotr Lubecki
4) Andrzej Łosiak
5) Krzysztof Myszka
6) Janusz Sztompke
7) Tomasz Domaradzki
8) Joanna Michalska
9) Zbigniew Zaborski
10) Jerzy Stępień
11) Bogusław Ciok
12) Marek Wojteczek
13) Artur Mazurkiewicz


Do zadań Rady należy wyrażanie opinii w sprawach:

1) strategii rozwoju gminy w zakresie kultury fizycznej
2) projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej
3) projektów uchwał dotyczących tworzenia  warunków sprzyjających rozwojowi sportu i trybu finansowania rozwoju kultury fizycznej

4) programów rozwoju bazy sportowej w mieście, w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej


Inicjowanie działań w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu w mieście Skarżysko-Kamienna.

bip
 

um

um

mbti um