rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Kultura w mieście

Miasto Skarżysko-Kamienna dba o rozwój kulturalny na swoim terenie. Wspiera aktywność licznych podmiotów zajmujących się działalnością kulturalną i artystyczną.

Są to organizacje pozarządowe, stowarzyszenia oraz placówki kultury.
Zapewnia mieszkańcom dostęp do kultury poprzez:
− promocję twórczości artystycznej,
− zapewnienie wysokiej jakości dóbr i usług kulturalnych,
− zróżnicowanie oferty kulturalnej,
− wzmocnienie poczucia lokalnej i regionalnej tożsamości kulturowej,
− ochronę dziedzictwa kulturowego.
Podejmowane w tej dziedzinie działania przyczyniają się również do tworzenia pozytywnego wizerunku miasta.

Na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej działają następujące placówki kultury:

1. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka
ul. Towarowa 20,
tel/fax. 41 251 20 37
www.biblioteka24.eu

Do zadań Biblioteki należy:
- Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa.
- Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych.
- Przechowywanie, udostępnianie i wypożyczanie zbiorów bibliotecznych.
- Popularyzacja książki i czytelnictwa wśród mieszkańców.
- Sporządzanie i rozpowszechnianie informacji bibliograficznych.
- Współdziałanie z bibliotekami innych sieci oraz innymi instytucjami kultury.
- Urządzanie wystaw, imprez, konkursów.

2. Muzeum im. Orła Białego
ul. Słoneczna 90,
tel. 41 252 02 36

www.muzeum.skarzysko.pl   

Do zadań Muzeum należy:
- Gromadzenie dóbr kultury.
- Katalogowanie i naukowe opracowywanie zbiorów.
- Przechowywanie i magazynowanie dóbr kultury.
- Zabezpieczenie i konserwacja obiektów muzealnych.
- Działalność wydawnicza.
- Urządzanie wystaw, imprez oraz uczestniczenie w imprezach obcych.

3. Miejskie Centrum Kultury
ul. Słowackiego 25,
tel. 41 253 14 82

www.mck.skarzysko.pl 

Prowadzi różnorodne formy działalności kulturalnej i realizuje następujące zadania:
- Wychowuje, edukuje i upowszechnianiu kulturę.
- Organizuje różnorodne formy aktywności.
- Stwarza warunki do działania amatorskich ruchów artystycznych.
- Organizuje konkursy, przeglądy, prezentacje zespołów amatorskich z terenu miasta - Organizuje spektakle, koncerty, festiwale, wystawy, odczyty itp.

bip
 

um

um

mbti um