rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Sport w mieście

W naszym mieście od lat szczególną uwagę zwracamy na rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

Zgodnie z kompetencjami gmina szczególną uwagę zwraca na sport szkolny. Działania w zakresie propagowania sportu na terenie miasta Skarżyska–Kamiennej uregulowane były od 1996 r. dwoma uchwałami Rady Miasta Skarżyska–Kamiennej, które w 2005 roku zostały w uaktualnione. Są to:

  •  uchwała nr XXVII/45/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie działalności i rozwoju sportu szkolnego w placówkach oświatowych podległych gminie Skarżysko-Kamiennej
  •  uchwała nr XXVII/45/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie działalności oraz rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki w mieście
Wymienione dokumenty określają kierunki działań gminy w zakresie propagowania sportu wśród dzieci i młodzieży oraz określają wielkość środków finansowanych corocznie przeznaczanych na powyższy cel.
Na podstawie tych dokumentów gmina ma obowiązek ujmować w planach budżetowych następujące środki:

  • W zakresie sportu szkolnego:
  •  na realizację szkolnego kalendarza imprez sportowych, doposażenie szkolnej bazy sportowej, dodatkowe zajęcia sportowe oraz organizację innych form aktywności sportowej – wielkość środków finansowych nie może być mniejsza niż 0,15 % planowanych dochodów własnych na dany rok budżetowy.

  •  na realizację programu „Już pływam” gmina musi przeznaczyć środki finansowe pokrywające kompleksowe koszty nauki pływania klas II szkół podstawowych. W skład tych kosztów wchodzą: - koszty instruktorskie, koszty dowozu, dzieci na zajęcia, koszt korzystania z pływalni.

  •  na stypendia sportowe dla dzieci osiągające wybitne wyniki sportowe gmina od tego roku musi przeznaczyć środki finansowe w wysokości 0,02% planowanych dochodów własnych

  •  na realizację zadań w zakresie zaspokajania sportowo – rekreacyjnych potrzeb mieszkańców Rada Miasta ma obowiązek ujmowania w budżecie gminy nie mniej niż 0,5% planowanych dochodów własnych (z wyłączeniem utrzymania obiektów sportowych).

Centrum życia sportowego gminy koncentruje się przy Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji Życie sportowe Skarżyska - Kamiennej ul. Spółdzielcza 19, tel. 041 253-93-50 .

bip
 

um

um

mbti um