rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Informacja w sprawie akt osobowych byłych pracowników PKS-Iwopol

Likwidator Spółki PKS-Iwopol informuje, że dokumentacja osobowa byłych pracowników PKS-Iwopol sp. z o.o. w likwidacji została przekazana 3 września 2020 roku do Archiwum Państwowego w Warszawie, Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej, ul. Okrzei 1, 05-822 Milanówek.

Czytaj więcej...

Komunikat ARiMR do producentów rolnych

ARiMR informuje o możliwości pozyskania pomocy finansowej przez producentów rolnych, którzy zaprzestali produkcji świń w związku z otrzymanym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 17.08.2020 r.

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza, że Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska w Skarżysku-Kamiennej od dnia 01.09.2020 r. rozpocznie kontrolę przedsiębiorców na podstawie z art. 9u. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. 
Zgodnie z obowiązującym prawem art. 6. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług odbioru odpadów komunalnych wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej przez okazanie takiej umowy, dowodów uiszczania opłat za te usługi oraz własny kontener, pojemnik, worek na odpady komunalne.

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora ZPO w Skarżysku-Kamiennej

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Zwycięzców 13, w skład, którego wchodzą:
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Zwycięzców 13,
- Przedszkole Publiczne Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Zwycięzców 13.

Czytaj więcej...

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ulicach: Skalnej, Sokolej i Paryskiej

Prezydent Miasta Skarżyska- Kamiennej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 13.03.2020 r., dotyczący nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ulicach: Skalnej, Sokolej i Paryskiej. Wykaz ten został opublikowany także na stronach internetowych Urzędu.

Czytaj więcej...

Informacja w sprawie ewidencji działalności gospodarczej

W okresie d 04.02.2020r. (wtorek) do 07.02.2020r. (piątek) ewidencja działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta będzie nieczynna. W sprawach pilnych można zgłaszać się do dowolnych urzędów miast i gmin na terenie całego kraju lub będzie je można załatwić w tutejszym urzędzie od 10.02.2020r. (poniedziałek).

bip
 

um

um

mbti um