rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

5 stycznia 2018 roku Urząd Miasta będzie nieczynny

Informujemy, iż w dniu 5 stycznia 2018 roku Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej będzie nieczynny. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 384/2017 z 14 grudnia 2017 roku, dzień ten został wyznaczony jako wolny od pracy w Urzędzie Miasta w zamian za przypadające na sobotę, 6 stycznia 2018 roku święto Trzech Króli. Informujemy także o zmianie godzin pracy Urzędu Miasta w dniu 8 stycznia 2018 roku – urząd będzie czynny w godzinach 7.30-15.30.
 
Prosimy o uwzględnienie tych zmian w planowaniu przez Państwa załatwiania spraw w Urzędzie Miasta. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy w 2018 roku

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy w 2018 roku. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujące zadania na rzecz mieszkańców miasta Skarżyska-Kamiennej oraz prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem. Termin składania ofert upływa 12 stycznia o godzinie 17.00.

Czytaj więcej...

Informacja dla posiadaczy zwierząt gospodarskich

Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach przypomina, że posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada – co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia.

Czytaj więcej...

e-Składka – proste płatności do ZUS

Jeśli prowadzisz firmę, od 1 stycznia 2018 r. będziesz przykazywał wszystkie wpłaty na jeden, indywidualny numer rachunku składkowego. Informację o numerze tego rachunku dostaniesz z ZUS listem poleconym - do końca listopada.

Czytaj więcej...

Pierwszy krok do zawodowej służby wojskowej

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kielcach informuje, że 8 stycznia 2018 roku rozpocznie się I turnus szkolenia ochotników w ramach służby przygotowawczej. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.

Czytaj więcej...

Decyzje w sprawie stypendiów szkolnych

Informujemy, że 15 listopada 2017 od godziny 7.30 do 15.30 w pok. nr 25 na parterze Urzędu Miasta wydawane będą decyzje dotyczące stypendiów szkolnych przyznanych na I półrocze roku szkolnego 2017/2018.

Czytaj więcej...

Zlecenie realizacji zadania publicznego gminy z pominięciem otwartego konkursu ofert

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm,) zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego gminy z zakresu: promocja i ochrona zdrowia - tytuł zadania "Paragedon" - festiwal aktywności ruchowej dla osób niepełnosprawnych. Oferta została złożona przez Stowarzyszenie Projekt Świętokrzyskie z siedzibą w Kielcach przy ul. Hożej 63 lok. 2 i zamieszczana jest jednocześnie w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Gminy Skarżysko-Kamienna oraz na stronie internetowej Gminy www.skarzysko.pl na okres siedmiu dni.

Czytaj więcej...

Prace nad programem współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku

Przystępując do pracy nad rocznym programem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok, zapraszamy po raz kolejny lokalne organizacje pozarządowe do udziału w tworzeniu dokumentu, na którym opiera się współpraca pomiędzy samorządem a sektorem pozarządowym.

Czytaj więcej...

bip
 

um

um

mbti um