Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w 2018 roku.
 
Wnioski należy składać w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia konkursu bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej lub za pośrednictwem poczty, w zaklejonej kopercie podpisanej „Konkurs 2018 – sport ”.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 29 stycznia 2018 r.
 
DO POBRANIA
Zarządzenie nr 6/2018 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w 2018 roku
 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2018 - ogłoszenie o konkursie
 
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 6/2018

bip
 

um

um

mbti um