Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Elektrośmieci

 Elektrośmieci (czyli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to  popsute, nieużywane, niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na baterie, np. zepsute komputery, zabawki i gadżety elektroniczne, stare pralki, lodówki, a także zużyte świetlówki. Klasyfikowane są one, jako odpady niebezpieczne, ponieważ zawierają trujące substancje. Elektrośmieci należy zbierać selektywnie, następnie poddać procesom, odzysku, recyklingu oraz unieszkodliwienia trujących substancji. Uzyskane w ten sposób produkty przekazywane są do zakładów przetwarzania, dzięki czemu mogą być wykorzystywane do produkcji nowych przedmiotów.

W naszej gminie elektrośmieci są odbierane w takich samych terminach jak odpady wielkogabarytowe: w zabudowie jednorodzinnej - 1 raz w kwartale roku, w wyznaczonym dniu (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień), w zabudowie wielorodzinnej - raz w miesiącu, zawsze w ostatni wtorek miesiąca. 

Odpady tego rodzaju nie mogą już być wyrzucane do ogólnych pojemników na odpady, tylko przekazywane do specjalnych punktów zajmujących się ich zbieraniem.

Elektrośmieci na terenie gminy zbiera EKOSKAR Sp. z o.o. Ul.Mościckiego 27B


Mieszkańcy mogą również oddawać kompletne elektrośmieci w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, przy ul. Asfaltowej 1 bez limitów ilościowych.

 

Więcej o elektrośmieciach znajdziesz tutaj:

http://elektrosmieci.pl

http://www.elektroeko.pl

bip
 

um

um

mbti um