Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Grodno (Białoruś)

Porozumienie o współpracy partnerskiej między Skarżyskiem-Kamienną a Grodnem zostało podpisane we wrześniu 2019 roku w trakcie Międzynarodowego Forum Biznesowego Niemen 2019 w Grodnie.
 
Podpisanie umowy jest efektem współpracy, nawiązanej między samorządem naszego miasta a przedstawicielami Grodna z Białorusi, którzy gościli w Skarżysku przy okazji Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego w 2018 roku.

 

Podpisane porozumienie o współpracy partnerskiej między miastami określa kierunki wspólnych działań w dziedzinie edukacji, kultury, sportu, turystyki, ale także rozwoju gospodarczego. W planach jest również wymiana młodzieży, organizacji sportowych, czy wzajemna promocja artystów.

 

Grodno to miasto obwodowe na Białorusi, położone nad Niemnem. Powierzchnia miasta stanowi 142,11 km2, liczba ludności 370 919. Polacy stanowią ok. 25 proc. jego populacji.

 

Najstarszy zachowany zabytek Grodna pochodzi z XII wieku. To cerkiew św. Borysa i Gleba, zwana też cerkwią na Kołoży. W czasach Batorego było faktyczną stolicą Rzeczpospolitej. Tu abdykował Stanisław August Poniatowski, tu mieszkała i tworzyła Eliza Orzeszkowa.

bip
 

um

um

mbti um