Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Dla przedsiebiorców

 

 Przedsiębiorco

Zawrzyj umowę na odbiór odpadów!

Zgodnie z obowiązującym prawem

(art.6 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług odbioru odpadów komunalnych wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej przez okazanie takiej umowy i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

 

bip
 

um

um

mbti um