Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Krwiodawstwo

Poniżej kilka podstawowych informacji o medycznych i prawno-administracyjnych podstawach obsługi osób które chcą zostać krwiodawcami po raz pierwszy lub są już krwiodawcami.

Oddawanie krwi na potrzeby lecznicze chorych w Polsce jest dobrowolne i bezpłatne.

Krew mogą pobierać tylko instytucje Służby Krwi o zasięgu ogólnowojewódzkim nazywane Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz ich Oddziały Terenowe jeśli takie istnieją.

Wiedza medyczna i akty prawne wyznaczają postępowanie podczaspobierania krwi i leczenia chorych lekarstwami wyprodukowanymi z ludzkiej krwi.

Ośrodki pobierające krew oczekują od osób chcących ją oddać:

  • aby były pełnoletnie (od 18 do 65 lat)
  • aby okazały swój dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęcie zawierający nr PESEL
  • aby miały troszkę dobrej woli i odwagi
  • aby miały wagę ciała powyżej 50 kg
  • aby w chwili oddawania krwi były zdrowe (przyjmowanie leków nie pozwala na oddawanie krwi)

Oddanie krwi nie jest szkodliwe dla zdrowia osoby ją oddającej i nie powoduje przyzwyczajeń (czyli krew można przestać oddawać w dowolnej chwili swojego życia).

Ciało zdrowego człowiek ponownie odtwarza oddaną krew. Wymaga to czasu, dlatego krew od tej samej osoby nie pobiera się częściej niż raz na 2 miesiące.

Obecny stan cywilizacji nie pozwala na sztuczne wyprodukowanie krwi ludzkiej.

Aby wyleczyć chorego wymagającego leku krwiopochodnego ktoś zdrowy musi oddać swoją krew.

Dlatego społeczeństwa krajów rozwiniętych bardzo starają się by istniała liczna grupa zdrowych osób oddających krew na potrzeby lecznicze.

To co wyżej jest minimalną ilością wiedzy dla osób zamierzających zgłosić się do ośrodka pobierającego krew.

Każda osoba przed oddaniem krwi będzie zbadana przez lekarza.

Lekarz po badaniu wydaje ostateczną zgodę na oddanie krwi.

Wymagania zdrowotne stawiane osobom oddających krew są bardzo szczegółowe i nie da się ich krótko opisać. Może zaistnieć sytuacja, że lekarz po badaniu odmówi pobrania krwi.

Przed zgłoszeniem się do oddania krwi warto zapytać telefonicznie o to czy występujące w przeszłości choroby, przyjmowane leki lub inne zdarzenia z zakresu zdrowia nie spowodują odmowy pobrania krwi.

Każda osoba, która odda krew na potrzeby lecznicze, jeśli wyrazi taką wolę otrzyma 1-no dniowe usprawiedliwienie pisemne nieobecności w szkole, na studiach w pracy itp.dotyczące dnia oddania krwi, wagę prawną takiego usprawiedliwienia reguluje ustawa sejmowa.

Centrum Krwiodawstwa w Skarżysku-Kam pobiera krew w dni robocze w godzinach 7-12.

Z powodów medycznych po tym terminie pobrana krew jest transportowana do wyznaczonego laboratorium specjalistycznego.

Nasz telefon/faks
(041) 25-24-521
Nasza siedziba:
Ul. Szpitalna 1 w Skarżysku-Kam. (budynek Administracji Szpitala)

Zapraszamy Państwa do odwiedzania ośrodków pobierania krwi.

bip
 

um

um

mbti um