rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Najważniejsze akty prawa miejscowego regulujące obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie odbioru odpadów komunalnych

 

 

Obowiązujące na terenie Miasta Skarżysko-Kamienna przepisy regulujące obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie odbioru odpadów komunalnych:

1) Uchwała Rady Miasta w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości:

http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2019/4804/ 

2) Uchwała Rady Miasta w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty: 

http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2019/4803/ 

3) Uchwała Rady Miasta w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko –  Kamienna:

http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2019/4801/ 

4) Uchwała Rady Miasta w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2016/1972/

5) Uchwała Rady Miasta  w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2019/4802/ 

bip
 

um

um

mbti um