rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

400 laptopów do wzięcia – rusza nabór do projektu

Dzięki inicjatywie prezydenta Romana Wojcieszka rusza II edycja projektu, którego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Skarżysko-Kamienna, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Dzięki temu Projektowi 400 rodzin z Gminy Skarżysko-Kamienna i kilkanaście jednostek podległych miastu, skorzysta z programu „Upowszechnienie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo”. Projekt zakłada wyposażenie beneficjentów w komputery z oprogramowaniem (laptopy) z opłaconym dostępem do Internetu, a także szkolenia z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu. Termin składania formularzy zgłoszeniowych do projektu od 30 czerwca do 11 lipca 2014 r. 

 

 

 

 

 

- Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Skarżysko-Kamienna, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej m.in. poprzez wyposażenie wytypowanych gospodarstw w niezbędny sprzęt komputerowy i zapewnienie beneficjentom bezpłatnego dostępu do Internetu, a także przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu. - powiedział Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej Roman Wojcieszek.
W ramach projektu 400 gospodarstwom domowym wytypowanym na podstawie regulaminu oraz wytycznych Unii Europejskiej zapewniony  zostanie dostęp do Internetu wraz ze sprzętem komputerowym w postaci laptopów. Beneficjanci zostaną także przeszkoleni w zakresie obsługi komputera oraz korzystania z Internetu. W ramach projektu zostanie również przygotowane 110 stanowisk komputerowych wraz z dostępem do Internetu. Komputery zostaną ulokowane w skarżyskich przedszkolach, bibliotece, MOPS, CIS i Muzeum im Orła Białego, gdzie będą dostępne dla wszystkich, którzy nie otrzymali wsparcia indywidualnego. Projekt „Upowszechnienie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo” jest w 100 % finansowany z funduszy zewnętrznych i współfinansowana przez UE. Wartość projektu szacowana jest na 3,5 mln zł.

O udział w projekcie mogą ubiegać się:

A. Gospodarstwa domowe spełniające warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych;
B. Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych; typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej
C. Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym
D. Rodziny zastępcze
E. Rodzinne domy dziecka
F. Samotni rodzice
G. Osoby grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS
H. Dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym


Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy wraz z informacją o wymaganych załącznikach dostępne są w: Urzędzie Miasta w Biurze Obsługi Interesanta (pok. nr 13)ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna,

w poniedziałki w godz. 7:30 –17:00
od wtorku do czwartku w godz. 7:30-15:30
w piątki w godz. 7:30-14:00


a także na stronie www.skarzysko.pl.
Informacja telefoniczna 41 252 05 01.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w:Urzędzie Miasta w Biurze Obsługi Interesanta (pok. nr 13)
ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

Termin składania formularzy zgłoszeniowych: od 30 czerwca 2014 r. do 11 lipca 2014 r.

Regulamin naboru

Załaczniki 

 

bip
 

um

um

mbti um