Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Infrastruktura i środowisko

 
Rzeki w Skarżysku-Kamiennej:

- Kamienna
- Kamionka
- Bernatka
- Oleśnica

Zbiorniki wodne:

- Bernatka
- Rejów

Energetyka

Sieć SN na terenie miasta Skarżyska -Kamiennej zasilana jest z 4 stacji 110 kV/ŚN. We wszystkich tych stacjach występują duże rezerwy mocy

Stacje ŚN/nn zasilane są liniami ŚN na powierzchni oraz kablowymi. Linie są utrzymane w dobrym stanie technicznym

Linie napowietrzne nn zostały wybudowane na słupach betonowych i w większości znajdują się w dobrym stanie technicznym

Energetyka cieplna

Za produkcję, dostawy i dystrybucję energii cieplnej w mieście Skarżysko-Kamienna odpowiada spółka Celsium Sp. z o. o.

Gospodarka wodno-ściekowa

Produkcja wody - eksploatacja ujęć wody, sprzedaż wody i ścieków realizowana jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Miasto posiada własną oczyszczalnie ścieków.

Telefonizacja

Na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej swoje przedstawicielstwa mają wszyscy operatorzy telefonii komórkowej. Mieszkańcy korzystają również z usług operatorów telefonii przewodowej. Wzrasta liczba osób korzystających z usług internetowych

Komunikacja publiczna

W gminie Skarżysko-Kamienna w ramach ustalonego modelu organizacji usług lokalnego transportu zbiorowego podmiotem świadczącym usługi jest Miejska Komunikacja Samochodowa w Skarżysku-Kamiennej Sp. z o.o.

Miejsca Pamięci Narodowej

Na terenie miasta znajdują się 33 miejsca pamięci narodowej. Wszystkie te miejsca znajdują się pod społecznym patronatem i opieką szkół, harcerzy, zakładów pracy, związków kombatanckich, parafii, samorządu oraz PTTK

bip
 

um

um

mbti um