Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Honorowi Obywatele

Henryk Czech ps. „Śmigły”
(1925 - 2019)

 

Na sesji Rady Miasta 28 kwietnia 2016 roku podjęta została uchwała, na mocy której tytuł Honorowego Obywatela Miasta Skarżyska-Kamiennej nadano Panu Henrykowi Czechowi ps. "Śmigły".
 
Pan Henryk Czech ps. "Śmigły" całym swoim życiem udowodnił, że jest człowiekiem aktywnym, mocno zaangażowanym w sprawy Polski i Polaków, Wielkim Patriotą, który dobro Ojczyzny potrafił postawić ponad własne życie.
Pan Henryk Czech ps. „Śmigły”, podpułkownik w stanie spoczynku, urodził się 17.01.1925 r. W czasie II wojny światowej wstąpił do Szarych Szeregów, a następnie został żołnierzem I Kompanii I Batalionu 3 Pułku Piechoty Legionów AK.
W sierpniu 1945r. pod dowództwem gen. Antoniego Hedy ps. „Szary” wziął udział i odznaczył się walecznością w rozbiciu więzienia UB w Kielcach. Od tego czasu przez dwa lata musiał ukrywać się pod przybranym nazwiskiem.
W 1956 roku podjął pracę w Zakładach Metalowych MESKO w Skarżysku – Kamiennej. W roku 1980 został aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność”. Współtworzył „Duszpasterstwo Żołnierzy AK”. Został Wiceprezesem Zarządu Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Kielcach oraz Prezesem Inspektoratu w Skarżysku-Kamiennej. Przez wszystkie lata swojej działalności dał się poznać jako osoba kochająca swoje miasto, organizator spotkań z młodzieżą, opiekun miejsc pamięci, szczególnie mogił żołnierzy i partyzantów. Organizator uroczystości rocznicowych w miejscach straceń takich jak Bór, Brzask oraz uroczystości na Cmentarzu Partyzanckim na Skarbowej Górze koło Skarżyska-Kamiennej.
Odznaczony został za zasługi dla Ojczyzny m. in. Krzyżem Kawalerskim, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem AK, Medalem Zwycięstwa. Jego szeroka działalność społeczna została uhonorowana przez Kapitułę nagrodą „Powiatowe Dęby 2010”.
Pan Henryk Czech w latach 1990-1994 pełnił funkcję Radnego Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej nadała mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Skarżyska-Kamiennej wyrażając w ten sposób uznanie i głęboką wdzięczność za zaangażowanie w sprawy Polski, szerzenie postaw patriotycznych oraz wzmacnianie solidarności społecznej i narodowej skarżyszczan.

 

 

Bogdan Andrzej Winiarski 

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Skarżyska-Kamiennej otrzymał 17 lipca 2014 r.

Urodził się 16 lipca 1928 roku w Skarżysku-Kamiennej. Tu uczęszczał do szkoły powszechnej i średniej. Od wczesnej młodości pasjonowała go lekkoatletyka, uprawiał rzuty i skoki. Był zawodnikiem i trenerem.

Wielokrotnie zdobywał mistrzostwo województwa w rzucie dyskiem, był również rekordzistą okręgu w tej dyscyplinie. W trwającej 25 lat karierze zawodniczej reprezentował krótko barwy Lechii Kielce, a po utworzeniu sekcji lekkoatletycznej w Granacie związał się z tym klubem i pozostał mu wierny aż do 1990 roku, kiedy przeszedł na emeryturę.

Od połowy lat 50-ych XX w. był instruktorem i zajmował się szkoleniem sportowym. Jego wychowankowie zdobywali czołowe miejsca w Mistrzostwach Polski w lekkoatletyce we wszystkich kategoriach wiekowych. Pod jego okiem trenowali i osiągali sukcesy kulomioci, oszczepnicy, młociarze, tyczkarze, płotkarze, skoczkowie w dal oraz wieloboiści. Za swoje osiągnięcia trenerskie uznany został w latach 1985  i 1995 najwybitniejszym trenerem 40-lecia i 50-lecia lekkoatletyki na Kielecczyźnie.

Po przejściu na emeryturę nadal zajmował się sportem. Zdobył trzykrotnie I miejsce w rzucie dyskiem i dwukrotnie w rzucie młotem w Mistrzostwach Polski Weteranów. Zajął III miejsce w rzucie dyskiem w Mistrzostwach Europy Weteranów i VII miejsce w rzucie dyskiem i wieloboju siłowym w Mistrzostwach Świata Weteranów.

W wieku 62 lat rozpoczął naukę gry w tenisa, i w latach 1994-2013 dziewięciokrotnie zdobywał Mistrzostwo Polski Weteranów w tej dziedzinie, w tym trzykrotnie tytuł Międzynarodowego Mistrza Polski w kategorii wiekowej: 70,75 i 85 lat.

Pan Bogdan Winiarski to wybitna postać skarżyskiego sportu.

 

 
ks. prof. Włodzimierz SEDLAK (1911 - 1993)


Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Skarżyska - Kamiennej został mu przyznany w maju 1991 r.

Kapłan, nauczyciel, wykładowca na KUL-u, filozof wizjoner, geolog bioelektronik, badacz gołoborzy na Łysej Górze i Łysicy. Jest twórcą teorii „kwantowo-świetlistej” o istocie natury Wszechświata i Życia i twórcą bioelektroniki. Uczony o głębokiej wszechstronnej wiedzy , autor 20 prac książkowych i ponad 250 rozpraw, artykułów, szkiców, wywiadów uczestnik wielu sympozjów krajowych i zagranicznych. Urodzony w Sosnowcu, dzieciństwo i młodość spędził w Suchedniowie i Skarżysku-Kamiennej. Tu mieszkała jego rodzina, tu ukończył gimnazjum, tu później często wracał. Seminarium duchowne ukończył w Sandomierzu. Pracował jako prefekt w Ćmielowie i w Siennie.


Ks. Bp. Edward MATERSKI (1923 - 2012 )

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Skarżyska - Kamiennej otrzymał 25 listopada 1997 r.

Doktor teologii, opiekun Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej.

W latach 1992-1999 biskup radomski, był także Przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. Wychowania Katolickiego.

Tytuł otrzymał za troskę o dobro duchowe mieszkańców Skarżyska-Kamiennej, która wyraziła się w dziele powstania Sanktuarium Ostrej Bramy, jak również w uzyskaniu szczególnej Patronki Miasta jaką jest Matka Miłosierdzia, za osobisty wkład w obronę ludzi krzywdzonych za udział w różnych formach protestów robotniczych, za troskę o najbiedniejszych, za osobisty przykład ewangelicznej prostoty życia.

Jest Honorowym Obywatelem Radomia.


Generał Brygady Antoni HEDA - pseudonim "Szary"
(1916 - 2008)
 
Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Skarżyska-Kamiennej otrzymał 12 października 2001 r.

W czasie II wojny światowej organizował oddział partyzancki Armii Krajowej, który składał się z większości z ochotników ze Skarżyska-Kamiennej. Oddział ten przeprowadził wiele akcji przeciwko okupantowi niemieckiemu, uwalniając wielu więźniów w Starachowicach, Końskich i Kielcach. W planach była likwidacja katowni gestapo w Szkole nr 2 przy szosie Krakowskiej. Tylko rozkaz marszu na pomoc walczącej Warszawie przeszkodził w realizacji przygotowanego w 90 % przedsięwzięcia.

W latach 1947 - 1956 przebywał w więzieniu. Kilkakrotnie skazany był na karę śmierci. Od dnia wyjścia na wolność był związany ze Skarżyskiem-Kamienna. Uczestniczy we wszystkich uroczystościach partiotycznych organizowanych na terenie miasta.

Oznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Virtuti Militari, kilkakrotnie Krzyżem Walecznych oraz innymi odznaczeniami bojowymi. Otrzymał również Honorowe Obywatelstwo Iłży, Starachowic, Końskich i Stąporkowa.


Kapitan Władysław Stopiński (1915 - 2010 )

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Skarżyska-Kamiennej otrzymał 1 września 2009 r.

Urodził się 15 lutego 1915 r. w Wielkiej Wsi, powiat Kielce, w rodzinie robotniczej jako syn Floriana i Stanisławy. Po ukończeniu czterech oddziałów szkoły powszechnej terminował u stolarza.

 

W latach 1938-1939 odbywał czynną służbę wojskową w 4. Pułku Piechoty Legionów w Kielcach, skąd 17 marca 1939 r. przybył na Westerplatte w stopniu starszego legionisty. Dnia 1 lipca awansowany do stopnia kaprala. W czasie obrony walczył na placówce "Prom", a po jej zniszczeniu w rezerwie koszar jako karabinowy. W niewoli jenieckiej przebywał w Stalagu VI J - Krefeld. Pracował do 20 kwietnia 1945 r. w miejscowości Noisiel, w fabryce maszyn rolniczych "Harwester". Po wkroczeniu Amerykanów powrócił do kraju.

 

Pierwszą pracę po wojnie podjął na PKP, w służbie ochrony kolei w Skarżysku. Awansował na komendanta tej ochrony. Potem był nastawniczym, kierownikiem pociągów towarowych, wreszcie majstrem w warsztatach wagonowych. Działał w organizacjach społecznych i politycznych. Na emeryturę odszedł w wieku sześćdziesięciu lat. Rentę inwalidy wojennego oraz nominację na stopień ppor. w stanie spoczynku otrzymał w 1990 r. Wraz z rodziną mieszkał w Lipowym Polu.

 

Odznaczenia: Medal "Zasłużonym na Polu Chwały" (1960), Odznaka Grunwaldzka (1960), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974), Medal "Za udział w wojnie obronnej 1939" (1982), odznaka honorowa "Za zasługi dla Miasta Gdańska" (1984), Srebrny Krzyż Orderu VM (1989),

Medal 1000-lecia Miasta Gdańska (1997). 

bip
 

um

um

mbti um