rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Spółdzielnia Socjalna „PROM”

 

Spółdzielnia Socjalna „PROM”

26-110 Skarżysko-Kam.

ul. B. Prusa 3a

www.cis-skarzysko.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 663 187 03 28

REGON: 360745362

KRS: 0000540656 (postanowienie Sądu Rejonowego w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS z dnia 30.01.2015 r.)

Forma prawna

Spółdzielnia socjalna osób prawnych, założona przez 2 gminy (członków założycieli): Gminę Bliżyn i Gminę Skarżysko-Kamienna – uchwała Nr LVI/102/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 października 2014 r. w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej pod nazwą „PROM”

Podmiot posiadający osobowość prawną i prowadzący działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. 2006 nr 94 poz. 651 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j.: Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1443), ustaw szczególnych oraz Statutu.

Organ uprawniony do reprezentowania podmiotu: Zarząd

Zarząd jednoosobowy, reprezentowany przez prezesa

Prezes Zarządu – Lidia Ligór

Sposób reprezentacji podmiotu:

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółdzielni powołani są dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik

W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli mogą składać również dwaj pełnomocnicy

Siedziba:

26-110 Skarżysko-Kamienna ul. B. Prusa 3a - na podstawie umowy użyczenia z Centrum Integracji Społecznej

Cel Spółdzielni:

przywrócenie na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa oraz umożliwienie osobom pozostającym bez pracy i niepełnosprawnym aktywizacji zawodowej;

prowadzenie działalności edukacyjno-kulturalnej, docelowo w formie szkoleń, kursów, warsztatów, jak i prowadzenie działalności gospodarczej;

realizacja doniosłych społecznie celów, takich jak tworzenie więzi międzyludzkich oraz reintegracja społeczna. Spółdzielnia podejmuje działania mające za przedmiot odbudowanie i podtrzymanie u członków spółdzielni będących osobami fizycznymi umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu.

Przedmiot działalności Spółdzielni:

Przedmiot przeważającej działalności- 81.30.Z – Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

Przedmiot pozostałej działalności

56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z- Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

81.21.Z – Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

81.29.Z – Pozostałe sprzątanie

43.31.Z – Tynkowanie

43.32.Z – Zakładanie stolarki budowlanej

43.33.Z – Posadzkarstwo- tapetowanie i oblicowywanie ścian

43.39.Z – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.34.Z – Malowanie i szklenie

Zakres prowadzenia działalności gospodarczej:

Spółdzielnia PROM   jest spółdzielnią wielobranżową, ukierunkowana na usługi użyteczności publicznej z zakresu:

reintegracji zawodowej i społecznej mieszkańców miasta i powiatu, zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z programów proponowanych przez CIS, którzy po ukończeniu Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego (IPZS) w Centrum Integracji Społecznej napotykają na poważne problemy na lokalnym rynku pracy i pozostają bezrobotni;

gospodarki komunalnej zlecane przez lokalne samorządy, w szczególności: Gminę Skarżysko-Kamienna i Gminę Bliżyn z następujących obszarów:

usługi porządkowe- bieżące utrzymanie wskazanych terenów, usługi zimowego utrzymania terenów- skwery, place, kładki dla pieszych, usługi utrzymania terenów zielonych (koszenie trawy, przycinanie krzewów, grabienie liści), drobne usługi remontowo-budowlane obiektów użyteczności publicznej (wiaty przystankowe, drobne remonty szkół).

 

 

 

 

 

 

bip
 

um

um

mbti um