rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu użytkowego oraz prowadzenie bufetu na Krytej Pływalni ul. Spółdzielcza 19 w Skarżysku-Kam.

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej ulica Sienkiewicza 34 ogłasza pisemny konkurs ofert na:
Dzierżawę w budynku krytej pływalni powierzchni przeznaczonej na bufet.
 
Powierzchnia lokalu wraz z zapleczem wynosi 35,50 m2.
1. Przyszły dzierżawca na własny koszt dostosuje wyżej wymieniony lokal do aktualnych wymogów sanitarno-technicznych.
2. Prowadzona działalność gospodarcza nie może naruszać obowiązującego regulaminu krytej pływalni.

I. Osoby upoważnione do kontaktowania się z oferentami :
Dyrektor MCSiR Janusz Sztompke
Główny księgowy Marta Strzeszkowska
telefon kontaktowy - sekretariat 41 253-94-50 lub 041 252 70 30

II. Kryterium wyboru oferty jest najwyższa zaoferowana cena dzierżawy, która przekracza wymagany próg minimalnej ceny.
Minimalna cena miesięcznej stawki czynszu najmu lokalu wynosi 10,00 za 1m2

III. Przygotowanie oferty.
Formularz ofertowy należy pobrać w sekretariacie MCSiR w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sienkiewicza 34 w dni robocze w godz. 7.30 – 15.30

IV. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w sekretariacie MCSiR w zaklejonej i oznaczonej kopercie z dopiskiem „Przetarg na bufet” w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sienkiewicza 34 do dnia 13.10.2017r.
do godziny 9.00.
Lokal przeznaczony do dzierżawienia można oglądać w dni robocze w godzinach 8.00–15.00.

V. Otwarcie ofert odbędzie się w MCSiR w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sienkiewicza 34 w dniu 16.10.2017r. g. 10.00

VI. Zastrzega się unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.

 

DO POBRANIA: 

formularz ofertowy

bip
 

um

um

mbti um