Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Decyzje w sprawie stypendiów szkolnych

Informujemy, że 15 listopada 2017 od godziny 7.30 do 15.30 w pok. nr 25 na parterze Urzędu Miasta wydawane będą decyzje dotyczące stypendiów szkolnych przyznanych na I półrocze roku szkolnego 2017/2018.
 
Wypłata środków nastąpi po dostarczeniu dowodów zakupu.
 
Jeżeli uczeń uczęszcza do:
- szkoły podstawowej lub gimnazjum publicznego, dowody zakupu należy dostarczyć do szkoły.
 
Jeżeli uczeń uczęszcza do:
- szkoły ponadgimnazjalnej, niepublicznej lub szkoły specjalnej dowody zakupu należy dostarczyć do Referatu Edukacji, pokój 206.
 
Pierwszy termin dostarczania rachunków upływa 20 listopada 2017, wypłata środków finansowych nastąpi wtedy 27 listopada 2017.

bip
 

um

um

mbti um