rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Rusza pozimowe sprzątanie ulic – harmonogram

 
Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej informuje, że rozpoczyna zamiatanie ulic gminnych po akcji zima. W związku z powyższym prosimy o niepozostawianie samochodów na ulicach w niżej wymienionych dniach w godzinach 7.00 - 18.00:
 

30 marca 2017r. – osiedle Bór, osiedle Bzinek,

31 marca – 1 kwietnia 2017r. – osiedle Dolna Kamienna,

2 kwietnia 2017r. – osiedle Górna Kolonia, osiedle Skałka, osiedle Zachodnie,

3–4 kwietnia 2017r. – osiedle Place, osiedle Przylesie i Milica, osiedle Żeromskiego, osiedle Przydworcowe, osiedle Kolejowe, osiedle Odrodzenia, osiedle Metalowców.

Ogłoszenie o naborze do CIS

Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej ogłosiło nabór na stanowisko kierownika działu reintegracji społecznej i zawodowej w CIS. Kandydaci mogą składać dokumenty do 7 kwietnia 2017 roku.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora

Prezydent Miasta ogłosił konkurs na stanowiska dyrektorów: Zespołu Placówek Oświatowych nr 2, Zespołu Placówek Oświatowych nr 4, Zespołu Placówek Oświatowych nr 5, Szkoły Podstawowej nr 8, Przedszkola Publicznego nr 6 oraz Przedszkola Publicznego nr 9. Kandydaci mogą składać swoje oferty do 20 kwietnia.

Czytaj więcej...

Zmiana terminu przyjęć mieszkańców przez prezydenta

Informujemy, iż przyjęcia interesantów przez prezydenta miasta, przypadające na 31 marca 2017 roku, zostały przeniesione na czwartek, 30 marca 2017 roku. Przyjęcia odbędą się od godziny 12.00 do 14.00.

Komunikat do przedsiębiorców

W związku z utrzymującym się stale zjawiskiem kierowania do przedsiębiorców wpisanych do CEIDG odpłatnych ofert, kierowanych przez prywatne rejestry o nazwach zbliżonych do „CEIDG" informujemy, że wszelkie czynności związane z wpisem, jego zmianą, zawieszeniem, odwieszeniem lub rezygnacją z działalności dokonywane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) są bezpłatne.

Czytaj więcej...

Informacja dla hodowców drobiu

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 u ptaków dzikich (Polska, Chorwacja, Szwajcaria, Dania, Holandia), jak i drobiu (Polska, Niemcy, Węgry, Austria, Dania).

 

 

 

Czytaj więcej...

Pozbądź się azbestu! Gmina odbierze go od ciebie za darmo

20 lutego 2017r. w Skarżysku rozpoczęła się realizacja zadania pn. „Usuwanie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna”. Zachęcamy mieszkańców (osoby fizyczne) do składania wniosków do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamienna o sfinansowanie wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest znajdujących się na posesjach na terenie naszej gminy.

Czytaj więcej...

O G Ł O S Z E N I E

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej informuje, że powzięty został zamiar zbycia nieruchomości położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Langiewicza (arkusz mapy nr 93, obręb 0013 Nowy Młyn) oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżyska-Kamiennej numerami: 4091/2 o powierzchni 0,0396 ha i 4094/2 o powierzchni 0,0203 ha (położenie nieruchomości w dacie wywłaszczenia: Skarżysko-Kamienna Pastwisko).

Czytaj więcej...

Badania ankietowe GUS

Urząd Statystyczny w Kielcach informuje o prowadzonych na terenie województwa świętokrzyskiego statystycznych badaniach ankietowych. Badania mają charakter reprezentacyjny i są nimi objęte losowo wybrane gospodarstwa domowe i rolne.

Czytaj więcej...

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy w 2017 roku

Prezydent miasta, na podstawie opinii komisji konkursowej, przyznał dotacje na zadania dotyczące: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia, pomocy społecznej. 

Czytaj więcej...

bip
 

um

um

mbti um