rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Będą rozdawane jabłka

3 stycznia 2017 roku na parkingu przy Miejskim Centrum Kultury (ul. Słowackiego) Fundacja „Serce” oraz Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego” ze Skarżyska-Kamiennej będą rozdawać jabłka dla potrzebujących mieszkańców. Dystrybucja owoców prowadzona będzie od godziny 9.00 do 14.00.

Zmiana terminu przyjęć interesantów przez prezydenta miasta

Informujemy, iż przyjęcia interesantów przez prezydenta miasta, przypadające na 30 grudnia 2016 roku, zostały przeniesione na kolejny czwartek – 5 stycznia 2017 roku. Przyjęcia odbędą się od godziny 10.30 do 14.00.

Zmiana terminu dystrybucji jabłek

Na prośbę organizatora informujemy, iż akcja rozdawania jabłek dla potrzebujących mieszkańców miasta, która planowana była przez Fundację „Serce” oraz Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego” na 21 grudnia na parkingu przy MCK, została odwołana i odbędzie się w styczniu 2017 roku. O nowym terminie poinformujemy.

 

Konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy w 2017 roku

 
Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. t.j z 2016 poz. 1817 ze zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy w 2017 roku w formie wspierania.

Czytaj więcej...

Będą rozdawane jabłka

Informujemy, że 21 grudnia na parkingu przy Miejskim Centrum Kultury (ul. Słowackiego) Fundacja „Serce” oraz Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego” ze Skarżyska-Kamiennej będą rozdawać jabłka dla potrzebujących mieszkańców. Dystrybucja owoców prowadzona będzie od godziny 10.00 do 14.00.

Informacja dotycząca przestrzegania przepisów ustawy o grach hazardowych

Warunki urządzania i zasady prowadzenia działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach zostały uregulowane w ustawie z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016r. Poz. 471). Zgodnie z przepisami ustawy warunkiem prowadzenia tej działalności jest uzyskanie koncesji lub zezwolenia (wyjątkami są tzw. małe loterie fantowe, małe gry bingo fantowe – na te urządzenia nie są wymagane zezwolenia, ale muszą one zostać zgłoszone właściwemu naczelnikowi urzędu cywilnego).

Czytaj więcej...

Komunikat do przedsiębiorców

W związku z utrzymującym się stale zjawiskiem kierowania do przedsiębiorców wpisanych do CEIDG – odpłatnych ofert, kierowanych przez prywatne rejestry o nazwach zbliżonych do „CEIDG" informujemy, że wszelkie czynności związane z wpisem, jego zmianą, zawieszeniem, odwieszeniem lub rezygnacją z działalności dokonywane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) są bezpłatne.

List prezesa KRUS do rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Starachowicach przekazuje informację o wysokości i rodzaju świadczeń z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci ubezpieczonych rolników.

Czytaj więcej...

Konsultacje w sprawie budżetu

Prezydent Skarżyska-Kamiennej zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu budżetu gminy Skarżysko-Kamienna na 2017 rok.

 

 

 

 

Czytaj więcej...

bip
 

um

um

mbti um