Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

List prezesa KRUS do rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Starachowicach przekazuje informację o wysokości i rodzaju świadczeń z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci ubezpieczonych rolników.
 
LIST prezesa KRUS
 
Zakres i kwoty świadczeń

 

bip
 

um

um

mbti um