rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Bezpłatne jabłka i marchew

W imieniu Stowarzyszenia Pomocy „Arka Noego” i Fundacji „Serce” informujemy, że 26 stycznia na parkingu przy Miejskim Centrum Kultury (ul. Słowackiego) odbędzie się bezpłatna dystrybucja marchwi i jabłek dla potrzebujących mieszkańców. Jabłka i marchew rozdawane będą od godziny 9.00 do 14.00.

Decyzja prezydenta miasta w sprawie podziału nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Legionów

D E C Y Z J A

Na podstawie  art.  95 punkt 4, art. art. 96 ust. 1 oraz art. 97 ust. 3 punkt 1 i 97 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami ),  Rozporządzenia  Rady  Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości  ( Dz. U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2663), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 23 ze zmianami ), art. 4  ustawy z dnia  marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz zmianie niektórych ustaw ( Dz. U.
z 2002 r. Nr 25 poz. 253) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19-07-2016 r. Pana Krzysztofa Strzelczyka reprezentującego Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach w sprawie podziału nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów

z a t w i e r d z a m   z   u r z ę d u

podział  nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów, oznaczonej jako działka o nr 5/2 na arkuszu nr 79 mapy ewidencji gruntów i budynków ( obręb 0009 Zachodnie) o powierzchni 0,7530 ha. na:  

nr  5/3  o powierzchni    0,0477 ha

nr  5/4  o powierzchni    0,7053 ha

Czytaj więcej...

XXXIV sesja Rady Miasta

W środę, 25 stycznia o godzinie 9.00 w Miejskim Centrum Kultury odbędzie się sesja Rady Miasta. 

Czytaj więcej...

Od pomysłu do biznesu – zachęcamy do zapoznania się z projektem

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach realizuje projekt pn. „Od pomysłu do biznesu - nowa perspektywa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Poddziałanie 10.4.1. Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, pozostających bez zatrudnienia oraz nieaktywnych zawodowo zamierzających prowadzić działalność gospodarczą. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.

Czytaj więcej...

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta w 2017 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm./, art 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r. Nr 127, poz. 176 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXI/103/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej, prezydent miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w 2017 roku.

Czytaj więcej...

bip
 

um

um

mbti um