Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta w 2017 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm./, art 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r. Nr 127, poz. 176 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXI/103/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej, prezydent miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w 2017 roku.
 

ZARZĄDZENIE o konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w 2017 roku

załącznik nr 1 do zarządzenia

załącznik nr 2 do zarządzenia

 

bip
 

um

um

mbti um