Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy w 2017 roku

 
Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. t.j z 2016 poz. 1817 ze zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy w 2017 roku w formie wspierania.
 
DO POBRANIA:
Zarządzenie konkursie
Załącznik do zarządzenia o konkursie
Wzór oferty konkursowej

 

bip
 

um

um

mbti um