rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Komunikat w związku z I Powiatowym Biegiem Niepodległościowym

Organizatorzy - Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej i Stowarzyszenie Towarzystwo IMPULS informują, iż 12 listopada 2016 r. po raz pierwszy w naszym mieście zostanie zorganizowany bieg uliczny na dystansie 10 km. pod nazwą „I Powiatowy Bieg Niepodległościowy”.

Czytaj więcej...

Informacja o zamkniętym dla ruchu przejeździe kolejowym

Zakład Inżynierii Kolejowej SP.j. informuje, iż w związku z realizacją robót pn.: „Opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych na odcinku Skarżysko Kamienna - Suchedniów linii kolejowej nr 8” w dniach 17 – 26.10.2016r. całodobowo zamknięty dla ruchu będzie przejazd w km 142+148 linii kolejowej nr 8 (Skarżysko-Kamienna, ul. Kolejowa).

Ankieta dotycząca Rocznego Programu Współpracy na 2017 rok oraz formularz aktualizacyjny

Przystępując do pracy nad rocznym programem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok, zapraszamy po raz kolejny lokalne organizacje pozarządowe do udziału w tworzeniu dokumentu, na którym opiera się współpraca pomiędzy samorządem a sektorem pozarządowym.

Czytaj więcej...

"Akademia biznesu" - projekt dla osób z pomysłem na biznes

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój z Kielce zaprasza osoby pozostające bez pracy, które ukończyły 30 rok życia oraz są zainteresowane założeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, do udziału w projekcie „Akademia biznesu”.

Czytaj więcej...

Informacja w sprawie monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych

Minister Środowiska informuje w latach 2016-2018 na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach wszystkich form własności na terenie całego kraju, prowadzone będą prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach zadania „Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018”. W związku z powyższym informujemy właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o pracach, by umożliwili oni wykonywanie obowiązków osobom upoważnionym do wykonania obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych.

Czytaj więcej...

XXIX Sesja Rady Miasta

W środę, 28 września w Miejskim Centrum Kultury odbędzie się XXIX Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej. Obrady rozpoczną się o godzinie 9.00.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

 

 

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

Na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.)

informuje

o zamiarze dokonania z urzędu podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Legionów oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 5/2 o pow. 0,7530 ha, arkusz mapy nr 79, obręb 0009 Zachodnie.

Czytaj więcej...

bip
 

um

um

mbti um