Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Skarżysko będzie brało udział w ćwiczeniach Renegade – Sarex 16/1

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego miasta Skarżyska–Kamienna od 7 do 9 czerwca będzie brało udział w ogólnopolskich ćwiczeniach Renegade – Sarex 16/1, których organizatorem jest Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 

 

 

 
W ramach ćwiczeń sprawdzone zostaną elementy Systemów Ostrzegania i Alarmowania opartego o struktury powiatowe i gminne, a także Państwowej Straży Pożarnej i Policji. Sprawdzona zostanie łączność radiowa odbiorników KF w ramach sieci ostrzegania.
 
W związku z powyższym uprzedzamy mieszkańców o możliwości wystąpienia alarmów dźwiękowych generowanych przez syreny akustyczne na terenie miasta. Po odebraniu i przetworzeniu właściwych komunikatów o zagrożeniu przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zostaną uruchomione syreny alarmowe. Alarmy mogą być generowane w godzinach pomiędzy 6.00 a 19.00. W ramach przypomnienia informujemy, że modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty to informacja o ogłoszeniu alarmu, zaś odwołanie alarmu to dźwięk syreny w trybie ciągłym także trwający 3 minuty.
 
Ćwiczenie jest symulacją pewnych założeń organizacyjno-taktycznych, które opisują jeden z epizodów, jako naruszenie przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny, generujący zagrożenie terrorystyczne dla ludności cywilnej. Status statku: Renegade. Decyzja o uruchomieniu systemu ostrzegania i alarmowania zostanie podjęta przez Dyżurnego Dowódcę Obrony Powietrznej. Ośrodki Dowodzenia i Naprowadzania będą emitować sygnały zgodne z trasą przelotu podejrzanego obiektu.
 

bip
 

um

um

mbti um