rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Ogłoszenie

 

 

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

Na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.)

informuje

o zamiarze dokonania z urzędu podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Legionów oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 5/2 o pow. 0,7530 ha, arkusz mapy nr 79, obręb 0009 Zachodnie.

 

 

Celem podziału w/w nieruchomości jest wydzielenie działki nr 5/3 o pow. 0.0477 ha zajętej pod drogę powiatową (ul. Legionów). Pozostała część nieruchomości o pow. 0,7053 ha (działka nr 5/4) stanowić będzie nadal pas drogi krajowej podlegającej trwałemu zarządowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie jej podziału. Po bezskutecznym upływie wskazanego wyżej terminu Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej wyda decyzję zatwierdzającą podział przedmiotowej nieruchomości.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej (ul. Sikorskiego 18, pokój nr 233 albo pod numerem telefonu 41 25 20 186).

 

bip
 

um

um

mbti um