Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Woda ze źródełka przy ul. Gajowej nieprzydatna do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej informuje, że woda pochodząca ze źródła naturalnego w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Gajowej nie odpowiada wymaganiom sanitarnym – w wodzie stwierdzono obecność bakterii grupy coli oraz niskie pH.
 
 
Jak informuje w swoim komunikacie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku, wykrycie w wodzie bakterii grupy coli może wskazywać na obecność bakterii chorobotwórczych, stwarzających zagrożenie dla zdrowia ludzi. Natomiast stwierdzony niski odczyn pH nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, niemniej jednak może mieć niekorzystny wpływ na organizmy wrażliwe, a szczególnie na zdrowie osób z dolegliwościami przewodu pokarmowego.
 
W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej stwierdził nieprzydatność wody do spożycia przez ludzi.
 

bip
 

um

um

mbti um