Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

 
Poniżej publikujemy informację na temat punktów, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna.
 
 
PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU SKARŻYSKIEGO
 
Punkt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – pl. Floriański 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. 41 39 53 055
Czynny w każdy dzień tygodnia w godzinach:
Poniedziałek: godz. 7.45 – 11.45
Wtorek: godz. 14.00 – 18.00
Środa: godz. 12.30 – 16.30
Czwartek: godz. 12.00 – 16.00
Piątek: godz. 7.45 – 11.45
Adwokat: Aleksandra Kolman, Adwokat: Danuta Michalczuk, Radca prawny: Aneta Jaroszczyk, Radca prawny: Marlena Hallmann
 
 
Punkt w Powiatowym Urzędzie Pracy – ul. 1 Maja 105 26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. 41 25 173 00
Czynny w każdy dzień tygodnia w godzinach:
Poniedziałek: godz. 8.30 – 12.30
Wtorek: godz. 15.00 – 19.00
Środa: godz. 8.00 – 12.00
Czwartek: godz. 14.00 – 18.00
Piątek: godz. 7.45 – 11.45
Adwokat: Grzegorz Michalczuk, Adwokat: Jakub Wierus, Radca prawny: Anna Fonfara, Radca prawny: Kinga Tuzimek
 
 
Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” przy ul. Bodzentyńskiej 18, 26-130 Suchedniów tel. 41 24 43 094
Punkt jest prowadzony przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert – Stowarzyszenie „Bezpieczny Dom” z siedzibą w Kielcach.
Czynny w każdy dzień tygodnia w godzinach:
Poniedziałek: godz. 9.00 – 13.00
Wtorek: godz. 13.00 – 17.00
Środa: godz. 9.00 – 13.00
Czwartek: godz. 12.00 – 16.00
Piątek: godz. 10.00 – 14.00
Radca prawny: Przemysław Ząbek, mgr prawa: Michał Chmielnicki
 
Zgodnie z ustawą nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie:
której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r o Karcie Dużej Rodziny, lub która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa, lub która nie ukończyła 26 lat, lub która ukończyła 65 lat, lub która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniesienia straty, kobietom w ciąży (od 1 stycznia 2017 r.).
 
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

bip
 

um

um

mbti um