rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Informacja dotycząca przestrzegania przepisów ustawy o grach hazardowych

Warunki urządzania i zasady prowadzenia działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach zostały uregulowane w ustawie z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016r. Poz. 471). Zgodnie z przepisami ustawy warunkiem prowadzenia tej działalności jest uzyskanie koncesji lub zezwolenia (wyjątkami są tzw. małe loterie fantowe, małe gry bingo fantowe – na te urządzenia nie są wymagane zezwolenia, ale muszą one zostać zgłoszone właściwemu naczelnikowi urzędu cywilnego).
 

 

Podmioty oferujące produkty / usługi podlegające pod przepisy ustawy o grach hazardowych często przekonują swoich odbiorców o ich niehazardowych charakterze. Posługują się przy tym szeregiem specjalistycznych, ale fragmentarycznych ekspertyz prawnych, interpretacji podatkowych, certyfikatów instytucji innych krajów Unii Europejskiej czy opiniami jednostek badawczych potwierdzających, że oprogramowanie służące do prowadzenia oferowanych konkursów nie zawiera elementów losowych, zaś urządzenia na których zostało ono zainstalowane nie są urządzeniami do prowadzenia gier hazardowych.

 

Organy Służby Celnej w ramach posiadanych uprawnień i środków stale wykonują kontrole w zakresie eliminowania gier na automatach urządzanych wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych. Kontrole te dotyczą przestrzegania przez podmioty prowadzące taką działalność przepisów ustawy o grach hazardowych, a także zgodności tej działalności z udzieloną koncesją lub zezwoleniem oraz zatwierdzonym regulaminem gry.

 

Walka w zakresie nielegalnego urządzania gier hazardowych, w tym w szczególności nielegalnych gier na automatach wymaga kompleksowych działań i to na różnych płaszczyznach. Jedną z nich jest jak najszersze dotarcie do osób i podmiotów, które wynajmują lokale i uczulenie ich na możliwość wykorzystania wynajmowanego lokalu do prowadzenia nielegalnej działalności w zakresie urządzania gier hazardowych. Istotnym pozostaje również fakt zwrócenia uwagi osobom wynajmującym lokal na konieczność zabezpieczania się na etapie zawierania umowy, poprzez wyłączenie możliwości wykorzystania lokalu do prowadzenia działalności hazardowej.

 

Mając powyższe na uwadze, należy zwrócić szczególna uwagę na kwestie związane z udostępnianiem w ramach zawieranych umów, lokali podmiotom prowadzącym działalność i konieczność zamieszczania w zawieranych umowach klauzuli uniemożliwiających wykorzystanie lokali do urządzenia gier hazardowych.

 

bip
 

um

um

mbti um