Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Komunikat do przedsiębiorców

W związku z utrzymującym się stale zjawiskiem kierowania do przedsiębiorców wpisanych do CEIDG odpłatnych ofert, kierowanych przez prywatne rejestry o nazwach zbliżonych do „CEIDG" informujemy, że wszelkie czynności związane z wpisem, jego zmianą, zawieszeniem, odwieszeniem lub rezygnacją z działalności dokonywane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) są bezpłatne.
 
Zachęcamy jednocześnie do korzystania z serwisu biznes.gov.pl dla osób prowadzących i planujących prowadzenie własnej działalności gospodarczej, gdzie znaleźć można m.in. poradniki, jak założyć i prowadzić własną firmę oraz załatwić niezbędne formalności.

 

bip
 

um

um

mbti um