Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

O G Ł O S Z E N I E

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej informuje, że powzięty został zamiar zbycia nieruchomości położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Langiewicza (arkusz mapy nr 93, obręb 0013 Nowy Młyn) oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżyska-Kamiennej numerami: 4091/2 o powierzchni 0,0396 ha i 4094/2 o powierzchni 0,0203 ha (położenie nieruchomości w dacie wywłaszczenia: Skarżysko-Kamienna Pastwisko).

W oparciu o art. 136 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. t.j. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) byłym właścicielom w.w. nieruchomości lub ich spadkobiercom przysługuje prawo złożenia wniosku o zwrot przedmiotowych działek.

W związku z powyższym Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej poszukuje spadkobierców niżej wymienionych osób:

 

- Władysław Sieczka s. Stanisława i Bronisławy, ostatni znany adres zamieszkania: Skarżysko-Kościelne,

- Genowefa Głowala c. Jana i Katarzyny - ostatni znany adres zamieszkania: Skarżysko-Kamienna.

 

Proszę o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 41 25 20 179 lub osobisty w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 201 (II piętro) w godzinach: poniedziałek 7.30 – 17.00, wtorek - czwartek 7.30 – 15.30, piątek 7.30 – 14.00 – najpóźniej w terminie do dnia 26 maja 2017 r.

 

Skarżysko-Kamienna, dnia 16.02.2017 r.

 

bip
 

um

um

mbti um