Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy w 2017 roku

Prezydent miasta, na podstawie opinii komisji konkursowej, przyznał dotacje na zadania dotyczące: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia, pomocy społecznej. 
 
Wyniki otwartego konkursu ofert w załączniku:
WYNIKI

bip
 

um

um

mbti um