rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Informacja w sprawie Wyprawki szkolnej 2018

Wypłata środków finansowych (I tura) pochodzących z rządowego programu pomocy uczniom Wyprawka szkolna 2018 odbędzie się w kasie Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej we wtorek, 13 listopada 2018 roku od godz. 10.00 do godz. 15.00. Osoba uprawniona do odbioru środków finansowych powinna posiadać ze sobą aktualny dowód osobisty.

Informacja o wydawaniu decyzji przyznających stypendium szkolne

Wydawanie decyzji stypendialnych przyznających stypendium szkolne na rok szkolny 2018/2019 odbędzie się w dniu 15 listopada 2018 w sali 25 na parterze Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej w godz. od 7.45 do 15.15.

Informacja na temat Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta

Gmina Skarżysko-Kamienna otrzymała dofinansowanie na przedsięwzięcie pn. „Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Skarżysko-Kamienna w latach 2017-2018” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Informacja o zadaniu "Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej"

Informujemy, że Gmina Skarżysko-Kamienna realizuje zadanie pod nazwą „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej -  Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”, które jest dofinansowane kwotą 24 000,00 zł przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Informacja w sprawie biura ewidencji działalności gospodarczej

Informujemy, że w piątek, 19 października 2018 roku ewidencja działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta Skarżyska-Kamiennej będzie nieczynna. W sprawach pilnych można zgłaszać się do dowolnych urzędów miast bądź gmin na terenie całego kraju.
Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja dla społeczeństwa: Usuwanie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest

 
Gmina Skarżysko-Kamienna od dnia 07.03.2018r. realizuje zadanie pn. „Usuwanie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna”. 
 
Na ten cel Gmina Skarżysko-Kamienna uzyskała dofinansowanie zadania ze środków WFOŚiGW w Kielcach w kwocie 27.223,56 zł, tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety na temat współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi

Przystępując do pracy nad rocznym programem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok, zapraszamy po raz kolejny lokalne organizacje pozarządowe do udziału w tworzeniu dokumentu, na którym opiera się współpraca pomiędzy samorządem a sektorem pozarządowym.

Czytaj więcej...

Szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie

Od 19 września do 5 października 2018r. na terenie województwa świętokrzyskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Czytaj więcej...

bip
 

um

um

mbti um