Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Konsultacje w sprawie ograniczania sprzedaży alkoholu

Prezydent Skarżyska-Kamiennej ogłasza konsultacje społeczne dotyczące ograniczenia czasu sprzedaży oraz liczby punktów sprzedających napoje alkoholowe na terenie miasta. Konsultacje potrwają od 21 maja do 25 maja 2018 roku.
 
Celem konsultacji jest zebranie propozycji i opinii mieszkańców na temat ewentualnego wprowadzenia ograniczenia sprzedaży alkoholu na terenie Skarżyska. Zebranie opinii ma związek z podpisaniem przez Prezydenta RP zmian do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Na podstawie znowelizowanych przepisów, Rada Miasta ma możliwość, w zależności od potrzeb, wprowadzić zakaz sprzedaży napojów alkoholowych w placówkach handlowych między godz. 22.00 a 6.00.
 
Konsultacje społeczne w tej sprawie potrwają w Skarżysku od 21 do 25 maja 2018 roku. Będą przeprowadzone w formie:

 

1) otwartego spotkania, z możliwością składania propozycji i opinii do protokołu, które odbędzie się 22 maja 2018r. Godz. 16.00 w w sali konferencyjnej Urzędu Miasta (pokój 25 na parterze urzędu);
 
2) zebrania propozycji oraz opinii na piśmie poprzez formularz ankiety dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej www.bip.skarzysko.pl, na stronie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej www.um.skarzysko.pl (do pobrania poniżej), a także w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej.
Wypełniony formularz ankiety należy wrzucić do opisanej skrzynki dostępnej na parterze Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, w dniach od 21 do 25 maja 2018 r.
 
Ankieta zawiera pytania:
1. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Skarżysko-Kamienna?
2. Czy jest Pani/Pan za ograniczeniem czasu pracy punktów sprzedaży napojów alkoholowych (sklepów) w godz. od 22.00 do 6.00?
3. Czy jest Pani/Pan za ograniczeniem czasu pracy punktów sprzedaży napojów alkoholowych (sklepów) w godz. od 24.00 do 6.00?
4. Czy jest Pani/Pan za ograniczeniem liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych?
5. Czy Pani/Pana zdaniem ograniczenie sprzedaży napojów alkoholowych wpłynie na poczucie Pani/Pana bezpieczeństwa?
 

 

DO POBRANIA:
 
Ankieta
 
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących ograniczenia czasu sprzedaży oraz liczby punktów sprzedających napoje alkoholowe na terenie miasta Skarżysko-Kamienna

bip
 

um

um

mbti um