Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Sesja Rady Miasta

W środę (4 kwietnia) o godzinie 14.00 w Miejskim Centrum Kultury odbędzie się sesja Rady Miasta. 
Porządek obrad
LII Sesji Rady Miasta Skarżyska–Kamiennej
w dniu 4 kwietnia 2018 r., godz. 14.00
w patio Miejskiego Centrum Kultury
 
1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiar obniżek dyrektorom i wicedyrektorom, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Skarżysko –Kamienna,
2) Oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku – Kamiennej przy ul. Paryskiej.
5. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej.

bip
 

um

um

mbti um