rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w 2020 roku

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamienne ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w 2020 roku. Zadania realizowane będą w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin, w zakresie ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności  leczniczej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW DO SKARŻYSKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej działając w imieniu i na rzecz gminy Skarżysko-Kamienna ogłasza nabór wniosków do Skarżyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Celem strategicznym działalności Skarżyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości jest podniesienie poziomu aktywności gospodarczej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.

Czytaj więcej...

Zlecenie realizacji zadania publicznego gminy w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019.688)

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019.688) zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego gminy z zakresu: Ochrona i promocja zdrowia w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, pod nazwą "Depresja - czym jest, jak ją rozpoznać" - warsztaty dla rodziców". 

Czytaj więcej...

Informacja na temat wydawania decyzji stypendialnych

Informujemy, że wydawanie decyzji stypendialnych przyznających stypendium szkolne na rok szkolny 2019/2020 odbędzie się w dniu 18 listopada 2019 r. w godz. od 7.45 do 16.30 w sali 25 na parterze Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Informacja o zmianie siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4

Informujemy, że w związku z trwającym remontem Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Towarowej 20 w Skarżyska-Kamiennej, siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 na czas wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku przeniesiona zostaje do Centrum Rzemieślnicza, przy ulicy Rzemieślniczej 5/7a w Skarżysku-Kamiennej.

Konsultacje w sprawie strategii promocji

Prezydent miasta ogłasza konsultacje społeczne dotyczące zebrania propozycji do Strategii Promocji Gminy Skarżysko-Kamienna na lata 2020-2024. Konsultacje potrwają od 11 października do 18 listopada 2019 roku.

 

 

 

Czytaj więcej...

Przerwa techniczna w PSZOK

Miejskie Usługi Komunalne w Skarżysku-Kamiennej informują, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, mieszczący się przy ulicy Mościckiego 43, będzie czasowo nieczynny. Przerwa techniczna potrwa do 19 października.

Czytaj więcej...

Informacja o zmianie numeru konta

Informujemy, że z dniem dzisiejszym następuje zmiana numeru rachunku, na który należy wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 11 1560 0013 2418 3678 0000 0064.

Czytaj więcej...

Komunikat dla zakładów zbierających lub przetwarzających odpady

W związku z nowymi obowiązkami gmin wynikającymi ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. f zwracamy się z prośbą do podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub prowadzących zakłady przetwarzania takich odpadów, funkcjonujących na terenie gminy Skarżysko-Kamienna o zgłaszanie się poprzez pocztę email, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wskazując swoje dane adresowe i rodzaje zbieranych lub przetwarzanych odpadów.

bip
 

um

um

mbti um