rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW DO SKARŻYSKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej działając w imieniu i na rzecz gminy Skarżysko-Kamienna ogłasza nabór wniosków do Skarżyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Celem strategicznym działalności Skarżyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości jest podniesienie poziomu aktywności gospodarczej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.

 

I. Podmioty uprawnione do złożenia wniosku

a) osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej;
b) przedsiębiorcy w rozumieniu art.431 C. (Dz. U. 2018.1025 j.t.) prowadzący działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku;
c) przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 C. (Dz. U 2018.1025 j.t.) prowadzące działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku;

 

II. Oferta Skarżyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości

a) najem powierzchni biurowej na terenie SIP;
b) kolportaż informacji o charakterze prorozwojowym;
c) wspieranie kooperacji pomiędzy lokatorami a przedsiębiorcami
d) wspieranie lokatorów w zakresie aplikowania o środki zewnętrzne;
e) promocję oferty lokatorów w mediach elektronicznych oraz w trakcie imprez targowych;
f) doradztwo o charakterze prorozwojowym;

 

III. Procedura zasiedlania Skarżyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
Procedura wnioskowania o przyznanie miejsca w Skarżyskim Inkubatorze Przedsiębiorczości składa się z następujących etapów:
a) złożenie przez Kandydata formularza aplikacyjnego wraz z załącznikami,
b) analiza informacji zawartych w formularzu aplikacyjnym przez Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej;
c) przedłożenie formularza aplikacyjnego Radzie Programowej do zaopiniowania,
d) wydanie przez Radę Programową opinii w zakresie przedłożonego wniosku oraz rekomendacji dla Dyrektora COI w zakresie przyznania miejsca w SIP;
e) wyznaczenie terminu spotkania Kandydata z Dyrektorem COI celem przekazania ostatecznej decyzji w zakresie przyznania miejsca w SIP oraz omówienia wyników oceny; termin spotkania jest wyznaczany bez względu na wynik oceny;
 
IV. Wymagane dokumenty przy składaniu aplikacji do Skarżyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
1) Podmioty prowadzące działalność gospodarczą
a) formularz aplikacyjny (wzór załącznik nr 1);
b) dowód rejestracji działalności gospodarczej w odpowiednim rejestrze (KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) – (wydruk lub kopia);
c) dokument potwierdzający nadanie numeru statystycznego REGON (kopia);
d) dokument potwierdzający nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP (kopia);
e) oświadczenie o niezaleganiu w płatności danin, opłat i składek o charakterze obowiązkowym (wzór załącznik nr 2);
f) oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (wzór załącznik nr 3)
g) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wzór załącznik nr 4);
2. Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
formularz aplikacyjny (wzór załącznik nr 1);
oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (wzór załącznik nr 3)
formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wzór załącznik nr 4);
oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej (wzór załącznik nr 5);
oświadczenie o planowanym miejscu zarejestrowania działalności gospodarczej (wzór załącznik nrc6)
 
V. Termin, miejsce i sposób składania wniosków
Wnioski wraz z kompletnymi załącznikami należy składać w zaklejonej kopercie, w formie tradycyjnej (papierowej), w jednym (1) egzemplarzu do Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej, ul. Legionów 122 D, pokój 116, 26-10 Skarżysko – Kamienna. Wnioski i oświadczenia należy podpisać !
Wnioski należy składać w terminie od dnia 10.12.2019 roku do dnia 30.12.2019, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, z zastrzeżeniem, że w dniu 24.12.2019 r. i w dn. 30.12.2019 r. wnioski będą przyjmowane wyłącznie do godz. 13.00. Wnioski można również przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub kurierem, z zastrzeżeniem, że wiążąca jest data wpływu do Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej, która musi nastąpić przed dniem 30.12.2019 r. godz. 13.00.
Wnioski wraz z załącznikami należy przygotować wyłącznie na wzorach formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia. Nie należy załączać innych dokumentów niż wskazane w pkt IV.
Rozstrzygnięcie naboru i poinformowanie wszystkich wnioskodawców o jego wynikach nastąpi do dnia 17 stycznia 2020 roku.
 
VI. Dodatkowe informacje
Informacji i wyjaśnień w zakresie składania wniosków udziela Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej, w dni robocze od godz. 8.00 do godz. 16.00 pod numerem telefonu 41 253 40 10. Pytania można również kierować na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Dokumenty do pobrania

Załącznik nr 1Wzór formularza aplikacyjnego;
Załącznik nr 2Oświadczenie o niezaleganiu w płatności danin, opłat i składek o charakterze obowiązkowym;
Załącznik nr 3Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis;
Załącznik nr 4 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej;
Załącznik nr 6Oświadczenie o planowanym miejscu zarejestrowania działalności gospodarczej;
Załącznik nr 7Wzór umowy najmu powierzchni w SIP;
Załącznik nr 8 Regulamin Skarżyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Skarżysku – Kamiennej;

bip
 

um

um

mbti um