Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Informacja dotycząca wyborów do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach

I N F O R M A C J A

dotycząca wyborów do Rady Powiatowej
Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach


Wojewódzka Komisja Wyborcza Uchwałą Nr 4/2019 z dnia 5 czerwca 2019 roku powołała Okręgową Komisję Wyborczą w Skarżysku-Kamiennej w wyborach do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach w składzie:

  1. Tomasz Karczewski
  2. Kazimierz Gawlik
  3. Nina Słabek-Karczewska
  4. Roman Obara
  5. Olga Stępień

 

W każdy dzień tygodnia w Urzędzie Miasta w Skarżysku-Kamiennej (pok. 204) od 800 do 1400 będzie pełnił dyżury Tomasz Karczewski. W czasie dyżurów będzie udzielał informacji dotyczących wyborów do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach i przyjmował zgłoszenia kandydatów na członków Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

 

Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Powiatowej w Skarżysku-Kamiennej należy dostarczyć wraz z niezbędnymi dokumentami najpóźniej do 5 lipca 2019 r. do Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej (pok. 204).

 

Kandydaci na członków Rady Powiatowej mogą pobrać niezbędne do zgłoszenia dokumenty w Urzędzie Miasta w Skarżysku-Kamiennej (pok. 204) lub ze strony internetowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

http://www.sir-kielce.pl/index.php/wybory-2019

 

Spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do izby rolniczej w Gminie Skarżysko-Kamienna dostępny jest do wglądu w Urzędzie Miasta w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna (pok. 204), w godzinach pracy Urzędu.

 

bip
 

um

um

mbti um