Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Zlecenie realizacji zadania publicznego gminy

Zlecenie realizacji zadania publicznego gminy w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019.688).

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019.688) zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego gminy z zakresu: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, pod nazwą „Czas na gitarę”. Oferta została złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Skarżyskiej Szkoły Muzycznej „PROQLTURA” z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 20. Ofertę zamieszcza się jednocześnie w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Gminy Skarżysko-Kamienna oraz na stronie internetowej Gminy www.skarzysko.pl na okres siedmiu dni.

 

do pobrania:

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

bip
 

um

um

mbti um